Din Bilgisi -"Oku !..."

0

10. Sınıf Birinci Ünite Test-6

1.    Allah’ın (c.c) isimlerinin sadece ezberden sayılması yerine asıl olan O’nun isimlerinin anlamlarının tefekkür edilmesi, o İsimlerin kâinattaki tecellilerinin üzerinde düşünülmesidir. Bu amel kişiyi Rabb’ine daha çok yaklaştıracak, O’nunla ilişkisini daha fazla kuvvetlendirecektir. Allah...

0

9. Sınıf Beşinci Ünite Test-5

1.    İslam medeniyeti göçlerle ve fetihlerle beraber, ayrıca âlimler ve tüccarlar eliyle geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Uzak doğudan Atlas okyanusuna, Avrupa’dan Afrika’nın güneyine kadar geniş bir alanda izlerini bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğduğu...