10. Sınıf Birinci Ünite Test-2

1.    Her bir isim, bizi ve kâinatı yokken yaratan ve kendisine inanıp ibadet ettiğimiz Allah’ı (c.c) bir yönüyle bize tanıtmaktadır. Allah’ı bilmek ve onu tanımak yani marifetullah; her kul için çok önemlidir. Çünkü bilen tanır, tanıyan sever, seven ise ona yaklaşır. Zaten kulluk da bu değil midir? Kuran-ı Kerim, Allah’ı hakkıyla tanıyamamanın bir insan için en büyük felaket olduğunu haber vermekte ve bizi Rabb’imizi tanımaya davet etmektedir.

Parçaya göre Allah’ın isimlerinin öncelikle insana kazandırdığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)        İnsanda kulluk bilincini artırır

B)         İnsana Allah’ı tanıtır

C)         İnsana sorumluluk duygusu kazandırır

D)        İnsana varlıklar hakkında bilgi verir

E)         İnsanı duaya yönlendirir

 

2.    Allah (c.c) daima vardır. Ne geçmişte O’nun olmadığı bir an vardır ve ne de gelecekte olmayacağı bir an olacaktır. Bir Kur’an ayetinde şöyle buyurulmaktadır: “O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas suresi, 88.) Allah’ın varlığı sonsuzdur, O’nun dışındaki tüm âlem ise fânîdir, bir gün son bulacaktır.

Parçada verilen bilgiler Allah’ın hangi sıfatını açıklamaktadır?

A)        Hayat

B)         Vücud

C)         Kıdem

D)        Beka

E)         Kudret

 

3.   Ezeli olmak O’ndan ayrılmaz bir niteliktir. Öyle ki bir varlığa vâcip denilmesi durumunda O’nun ezeli olduğu da söylenmiş olmaktadır. Bu sıfatının zıddı olan hudûs (sonradan meydana gelmiş olmak) Allah Teala hakkında imkansız (muhal) olan bir sıfattır.

Parçada;

I.          Vahdaniyet

II.         Vücud

III.        Kıdem

IV.        Beka

V.         Muhalefet’ün lil havadis

Sıfatlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A)        I

B)        II

C)        III

D)        IV

E)        V

 

4.   I.  Allah’ın varlığını kabul etmek.

      II. Allah’ın birliğini kabul edip O’na ortak koşmamak.

      III. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak.

      IV. Allah’ın varlığı ve birliğini delilleriyle kavramak.

      V.  Allah’a imanı kalben tasdik etmek.

Yukarıdaki maddelerin hangisi İslam’da tevhid esasını en iyi açıklar?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

 

CEVAPLAR:

1.B             2.D         3.C         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir