10. Sınıf Birinci Ünite Test-4

1.                  

I.           Âlem hadistir (sonradan var olmuştur). Sonradan var olan her şeyin mutlaka bir var edeni vardır. O halde âlemi var eden bir güç vardır, o da Allah’tır.

II.          Âlem mümkündür, yani var olması ya da olmaması söz konusudur. Âlem var edilmiştir. Varlığını tercih eden bir irade vardır, o da Allah’tır.

III.        Âlemde her şeyin bir amacı vardır ve düzen içindedir. Her düzenin bir düzenleyiciye ihtiyacı vardır. O halde o düzenleyici Allah’tır.

IV.        Evrende canlı cansız birçok varlık vardır. Hassa bir kanun ve ölçülerle hareket eden varlıkların her şeye gücü yeten bir yaratıcıya ihtiyacı vardır. O da Allah’tır.

V.         “   “ (Lokman suresi, 25.)

Yukarıda verilen maddelerden hangisi, Allah’ın varlığı ve birliği konusunda “gaye ve nizam” delilini özetler?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

2.    Allah’la irtibat yollarından biridir. Allah’ın yüceliği karşısında insanın aczini bilmesi, sevgi ve tazim duyguları içinde O’ndan yardım dilmesidir. İnsanın aracısız olarak halini ve isteklerini yaratıcıya iletme halidir.

Parçada aşağıdaki kavramların hangisi açıklanmıştır?

A)      Dua

B)       Tövbe

C)       İbadet

D)      Kıraat

E)       İhlas

 

3.   “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.” (Mücadile suresi, 7.)

Yukarıdaki ayetten Allah’ın hangi sıfatına ulaşılabilir?

A)         Kudret sıfatı

B)         İlim sıfatı

C)         Semi sıfatı

D)         Basar sıfatı

E)          Kelam sıfatı

 

4.   “O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder.” (Haşr suresi, 24.)

Yukarıdaki ayette Allah’ın varlıkları yaratmadaki bazı isimlerine yer verilmiştir.

Buna göre ayette geçen isimler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

I               II                             III

A) Halık          Hay                         Müheymin

B) Halık          Bari                        Musavvir

C) Hay            MUsavvir               Hakim

D) Samed       Hakim                    Aliy

E) Kayyum     Halık                       Bari

 

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.A         3.B         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir