10. Sınıf Birinci Ünite Test-7

1.    İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Dine muhatap olmanın sebebi de bu özelliğidir. İnsanın vahye muhatap kılınması ve sorumluluk verilmesi, ona verilen değeri gösterir. İnsan özgür bırakılmıştır. Sorumluluğun temelini de bu oluşturur. Fakat Allah insana yol göstermiştir. İnsanlara rehberlik etmesi için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Doğruyu ve yanlışı belirtip sonuçlarını göstermiştir. Böylece seçimi insanın özgür iradesine bırakmıştır.

Buna aşağıdakilerden hangisi parçada vurgulanan düşünceyi en iyi destekleyen ayettir?

A)        “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. (İnsan suresi, 3.)

B)        “Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa suresi, 28.)

C)        “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…” (Bakara suresi, 286.)

D)       “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (Araf suresi, 204)

E)        “… Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” (Bakara suresi, 200.)

 

2.    Yüce Allah’ın bu sıfatlarla evrende tasarruf etmesi, evren ve oradaki varlıklarla iletişim kurması, bu sıfatların etki ve sonuçlarının kâinata yansımasıdır. Dolayısıyla Allah bu sıfatlarıyla kâinata tecelli eder. Bu sıfatların eserleri kâinatta gözlemlenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parçaya verilebilecek en doğru başlıktır?

A)      Allah’ın isimleri

B)       Allah’ın sıfatları

C)       Allah’ın zati sıfatları

D)      Allah’ın subuti sıfatları

E)       Allah ve kainat

 

3.   “O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Rum suresi, 27.)

Bu ayette Allah’ın isimlerinden hangisine işaret edilmektedir?

A)      Hay

B)       Hakim

C)       Halık

D)      Rezzak

E)       Azim

 

4.    –        “…Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Sebe suresi, 3.)

–        “O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir. Sizden, sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen eşittir.” (Rad suresi, 9-10.)

Ayetleri Allah’ın hangi sıfatı hakkında bilgi vermektedir?

A)      İlim

B)       Semi

C)       Basar

D)      Kelam

E)       Kudret

 

 

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.D         3.C         4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir