10. Sınıf Birinci Ünite Test-8

1.    Aşağıdaki ayetlerin hangisi şirk konusunda uyarı içermektedir?

A)      “Dediler ki: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!” (Furkan suresi, 7.)

B)       “Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman suresi, 13.)

C)       “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (Araf suresi, 204.)

D)      “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.” (Kehf suresi, 54.)

E)       “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Müminun suresi, 115.)

 

2.   – “Kim inanmayı kabul etmezse, şüphesiz amelleri boşa gider. O, ahirette de kaybedenlerdendir.” (Maide suresi, 5.)

– “Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77.)

Bu ayetlerden hareketle inanç-ibadet ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)      Dini hayatta iman ve ibadet birbirinden ayrı düşünülemez.

B)       İbadet ve güzel davranışların karşılığını almak iman etmeye bağlıdır.

C)       İman etmeyen kişinin amelleri ona sevap kazandırmaz.

D)      İman ve güzel amel, kişiye dünya ve ahiret saadeti kazandırır.

E)       İbadetler yerine getirilmeden, kişi iman etmiş sayılmaz.

 

3.   Kur’an’ı sadece yüzünden okumak yeterli değildir. Müslümanların O’nu anlamak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Çünkü Kur’an, kendine uygun yaşanması için indirilmiştir. Kur’an’ı anlamak için Müslümanların başvurduğu yollar vardır. Bunlardan birisi, Allah’ın bizzat okuması, açıklaması ve örnek olması için seçdiği Pegyamberimizdir. O, nazil olan ayetleri tebliğ etmiş, açıklamış, ibadetlerin nasıl yapılacağını göstermiş ve Kur’an’a uygun bir hayat yaşamıştır. O’na kulak vermeden Kur’an’ı anlama çabası eksik kalır.

Bu parçadaki düşünceleri dile getiren kişi Kur’an’ı anlamada aşağıdakilerden hangisini öne sürmektedir?

A)      Kur’an’ı anlamak için tefsirlerden faydalanılmalıdır.

B)       Kur’an’ın ilk açıklayıcısı kendisidir, bu yüzden bütüncül olarak okunmalıdır.

C)       Kur’an’ı anlamada mutlaka sünnete başvurulmalıdır.

D)      Kur’an’ı anlamak için Arapça’yı ve dil kurallarını iyi bilmek gerekir.

E)       Kur’an’ı anlamak için samimi bir gayret göstermek gerekir.

 

4.   Güç ve takdir sahibi olmaktır. Allah’ın dileği şeyi bizzat yerine getirebilecek güce sahip olmasıdır. Allah neyin var olmasını dilerse onu bizzat yaratır. Allah’ın gücünün önünde hiçbir engel yoktur. Allah Teala acizlikten ve güçsüzlükten uzaktır. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nahl suresi, 77.)

Parçada Allah’ın subuti sıfatlarından hangisi ele alınmıştır?

A)         Kudret

B)         Tekvin

C)         Kelam

D)         İlim

E)          Hayat

 

 

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.E          3.C         4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir