Category: YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Konu Anlatımı (10. Sınıf Özet)

YKS (TYT-AYT) Hazırlık 10. Sınıf Konu Özetleri (Yeni öğretim programına uygun) YKS (TYT-AYT) çıkabilecek sorular

0

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

 10. Sınıf  – 5. Ünite  (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi  ve Fıkhi Yorumlar)   Fıkıh, İslam’ın ibadet ve sosyal hayatla ilgili konularına dair hükümleridir. Allah-insan (ibadet), insan –toplum (muamelat) ilişkilerine dair hükümleri kapsar. Bu anlamda...

0

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

 10. Sınıf  – 5. Ünite  (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi  ve Fıkhi Yorumlar)   İslam dininin temelini inanç esasları oluşturur. İmanın şartları diye bilinen Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman konularıdır. İnançla...

0

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

 10. Sınıf  – 5. Ünite  (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi  ve Fıkhi Yorumlar)   İslam dininin iki temel kaynağı vardır; Kur’an’ı Kerim ve onun uygulaması olan sünnettir. İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar bütün sorularına doğrudan Peygamber...