Category: YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Ünite Deneme Testleri (10. Sınıf)

YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Ünite Deneme Testleri (10. Sınıf) (Yeni öğretim programına uygun) YKS (TYT-AYT) çıkabilecek sorular

0

10. Sınıf Birinci Ünite Test-6

1.    Allah’ın (c.c) isimlerinin sadece ezberden sayılması yerine asıl olan O’nun isimlerinin anlamlarının tefekkür edilmesi, o İsimlerin kâinattaki tecellilerinin üzerinde düşünülmesidir. Bu amel kişiyi Rabb’ine daha çok yaklaştıracak, O’nunla ilişkisini daha fazla kuvvetlendirecektir. Allah...