9. Sınıf Beşinci Ünite Test-6

1.    İslam medeniyeti; miladi sekizinci asırda ortaya çıkan, Çin’den Endülüs’e kadar geniş bir alanda hüküm sürmüş, temelinde İslam prensiplerinin olduğu, farklı etnik unsurlardan beslenmiş, günümüze kadar varlığını sürdüren bir medeniyettir.

Tanıma göre İslam medeniyetini diğer medeniyetlerden ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir?

A)         Miladi sekizinci asırda ortaya çıkması

B)         Dünyada oldukça geniş bir alanda hüküm sürmesi

C)         Temelinde İslam prensiplerinin yer alması

D)         Farklı etnik guruplardan beslenmiş olması

E)          Varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş olması

 

2.    İslâm Medeniyeti diğer medeniyetlerin kavram ve ürünlerini kendi değer ve prensipleri ile karşılaştırmış, kendi inanç ve kabullerine uygun olanları benimsemiş, ters düşenleri ise ya uygun hale getirmiş ya da reddetmiştir.

Parçadan İslam medeniyetinin hangi özellikte olduğu çıkarılabilir?

A)         İslam medeniyeti vahiy kültürünün ürünüdür

B)         İslam medeniyeti terkipçidir, sentezler bütünüdür.

C)         İslam medeniyeti insan ve hoşgörü merkezlidir

D)         İslam medeniyeti denge üzerine kurulmuş bir medeniyettir.

E)          İslam medeniyeti farklı kültür ve değerleri korur.

 

3.   Hiçbir medeniyet sınırlarını dışa kapatmış değildir. Bilakis coğrafya ve tarihle sınırlı olmaksızın, farklı tarih dönemlerinde farklı coğrafyalarda izlerini, etkilerini sürdürmüşler, kendisinden sonraki medeniyetleri etkilemişlerdir. Öyle ki bugün tamamen izleri silinmiş gibi görünen birçok medeniyetin mutlak anlamda ortadan yok olduklarını söylemek zordur. Çünkü tarih ve antropoloji çalışmaları, yeni bulgularla beraber medeniyetlerin birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya çıkarmaya devam etmektedirler.

Parçada medeniyetin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)         Evrensel nitelik taşıması

B)         Farklı milletlerin ortak birikimi oluşu

C)         Dini, ahlaki ve hukuki düşüncelerden şekillenmesi

D)         Teknik eserler bütünü olması

E)          Maddi ve manevi iki ayrı tezahürünün bulunması

 

4.   Kültürümüzde yer alan ad koyma, kulağa ezan okuma, akika kurbanı kesme, mevlit okuma ve iftar davetleri vermek dini motifli kültürel değerlerimizdir.

Parçada dinin aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir?

A)    Edebiyat

B)    Musiki

C)    Mimari

D)    Sanat

E)     Örf ve adetler

 

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.B         3.A         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir