9. Sınıf İkinci Ünite Test-1

1.    Kur’an’da din kavramı; özel anlamda İslam dinini, genel anlamda diğer dinleri ifade eder. Mutlak dini ifade eden kavramlarda İslamiyet, diğerlerinde insanların anlayışlarına göre oluşmuş, toplumlara göre değişen dinler kastedilir. Bunların dışında Kur’an’da din kavramının başka anlamlarda kullanıldığı yerler de vardır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde “hesap ve ceza günü” anlamında kullanılmıştır?

A)        “Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yûsuf’a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı…” (Yusuf suresi, 76.)

B)         “Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman ise bir de bakarsın ki, Allah’a ortak koşuyorlar.” (Ankebut suresi, 65.)

C)         “Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi… (Hac suresi, 78.)

D)      “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, din gününün mâliki olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha suresi, 2-4.)

E)       “Firavun dedi ki: “Bırakın beni, Mûsâ’yı öldüreyim. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.” (Mümin suresi, 26.)

 

2.    “Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” (Yunus suresi, 18.)

Verilen ayet insanları hangi tutuma karşı uyarmaktadır?

A)        Küfür

B)         Şirk

C)         İnkâr

D)        Münafıklık

E)         Zulüm

 

3.   Kâinatta her şey Allah’ın yaratmasıyla var olmuştur. Varlıkları ilk kez yaratan ve varlıklarını sürdüren yine Allah’tır. İnsan varlıklara bakarak Allah’a bir şekil ve biçim veremez. Çünkü O, yarattıklarına hiçbir surette benzemez. Nasıl insan eliyle üretilmiş bir mobilya, inşa edilmiş bir bina veya dikilmiş bir kıyafet, onu yapana benzemezse; varlıklar içinde hiçbir şey de Allah’a benzemez. Varlılar üzerinden ancak Allah’ın varlığına, birliğine, isim ve sıfatlarına ulaşabiliriz.

Parçada Allah’ın sıfatları konusunda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Kıyam bi nefsihi

B)       Vahdaniyet

C)       Tekvin

D)      Muhalefetün lil havadis

E)       Vücud

 

4.   “Her doğan fıtrat üzerine doğar. Fakat o çocuğun annesi ve babası onu kendi dinlerine döndürürler.” (Buhari, Cenaiz, 80.)

Verilen hadiste insanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)      İnanma duygusuyla var edildiği

B)       En güzel biçimde yaratıldığı

C)       Akıl ve irade sahibi olduğu

D)      Üstün niteliklerle donatılmadığı

E)       Davranışlarının ahlaki nitelik taşıdığı

 

 

CEVAPLAR:

1.D         2.B         3.D         4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir