Category: YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Konu Anlatımı (9. Sınıf Özet)

YKS (TYT-AYT) Hazırlık 9. Sınıf Konu Özetleri (Yeni öğretim programına uygun) YKS (TYT-AYT) çıkabilecek sorular

0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri

 9. Sınıf  – 5. Ünite  (Gönül Coğrafyamız)   İslam medeniyeti göçlerle ve fetihlerle beraber, ayrıca âlimler ve tüccarlar eliyle geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Uzak doğudan Atlas okyanusuna, Avrupa’dan Afrika’nın güneyine kadar geniş bir alanda...

0

İslam Medeniyeti ve Özellikleri

 9. Sınıf  – 5. Ünite  (Gönül Coğrafyamız)   Kültür ve Medeniyet Kavramları Kültür ve medeniyetin birçok tanımı yapılmıştır. Kültür; “Bir milletin dini, ahlaki, hukuki, lisani ve akli birikimlerinin bir bütünüdür.” (Ziya Gökalp) Kültür; “Toplumsal...

0

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

 9. Sınıf  – 4. Ünite  (Gençlik ve Değerler)   İnsanların davranış ve tutumlarına yön veren değerlerdir. Kişilerin sahip olduğu değerler onların kişiliklerini oluşturur. Kişilik; dini, ahlaki, milli ve manevi değerlerle güçlenir. Adaletli olmak, doğruluktan ayrılmamak,...

0

İslam’da İbadet Yükümlülüğü

 9. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam ve İbadet)   İslam’da ibadetler yükümlülük bakımından birden fazla guruba ayrılır. Farz, vacip, sünnet, haram gibi. Her ibadetin yükümlülüğü (hükmü) farklıdır. Önce bazı kavramları açıklamalıyız Yükümlülük (Mükellefiyet): sözlükte sorumluluk...

0

İslam’da İbadetin Önemi ve Amacı

 9. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam ve İbadet) İslam’da İbadetin Önemi ve Amacı İbadetler önemli dini yükümlülüklerdendir Kişinin imanı ve Müslümanlığı ibadetlerle anlam kazanır. Kur’an’ı Kerim imanla salih ameli arka arkaya zikretmektedir. Dini bir...