Category: YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Ünite Deneme Testleri (9. Sınıf)

YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Ünite Deneme Testleri (9. Sınıf) (Yeni öğretim programına uygun) YKS (TYT-AYT) çıkabilecek sorular

0

9. Sınıf Beşinci Ünite Test-5

1.    İslam medeniyeti göçlerle ve fetihlerle beraber, ayrıca âlimler ve tüccarlar eliyle geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Uzak doğudan Atlas okyanusuna, Avrupa’dan Afrika’nın güneyine kadar geniş bir alanda izlerini bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğduğu...

0

9. Sınıf Beşinci Ünite Test-2

1.    Medeniyetlere mensup insanların maddî-manevî sahip oldukları genel ve ortak değerler, o medeniyetin kendine has özelliklerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla medeniyetleri birbirinden sadece maddî ürünleri ile ayırmak sağlıklı değildir. Medeniyetlerin ayrıldıkları noktalar daha çok hayata bakışları,...