Konfüçyanizm

 12. Sınıf  – 5. Ünite  (Hint ve Çin Dinleri)

 

Tarihçesi

Milattan önce 6. Yüzyılda ortaya çıkmış, Konfüçyüs’ün öğretilerinden hareketle oluşan ahlak temelli bir dindir.

2500 yıl boyunca Çin’in kültürünü etkilemiştir. Günümüzde Çin’de, Tayvan, Tayland ve Kore’de yaygındır.

İnanç sistemi

Tanrı, ruh ve ölüm ötesi gibi kavramlar yoktur. “Tien” gök kavramı kullanılır. Tien, ahlakı düzenin kaynağı ve tabiatı düzenleyen güçtür. Ahlaki yön ön plandadır. Kıyamet ve ahiretten bahsetmez.

Öldükten sonraki hayatın iyi olması, buradaki yaşantının iyi olmasına bağlıdır. Kutsal kitap: Konuşmaları ölümünden sonra kaleme alınarak “lun yu” (konuşmalar) adında toplanmıştır.

Beş temel ilişki: İnançlarında beş temel ilişkinin sağlıklı olması istenir. Bunlar; idareci-teba, ebeveyn-çocuk, koca-eş, abi-kardeş ve büyük arkadaş-küçük arkadaş.

Beş erdem: Ciddiyet, cömertlik, samimiyet, çalışkanlık ve nezakettir. Junzi, beyefendi demektir. Kendin için istemediğin şeyi başkası için yapma, kuralına uygun hareket edendir.

Ritüeller

Ritüellerin çok önemli yeri vardır. Konfüçyüs adına yılda iki defa düzenlenen törenlerdir. Ruhban sınıfı yoktur.

Ünite Bilgilendirme

SAYFA TESTİ:

Dinin kurucusu yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. Onun düşünceleri büyük oranda, ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkarak derlenmiş “Konuşmalar” (Lun Yu) adlı kitapta yer alır. Diğer kitaplar, öğrencilerine okutmak için derlediği eski Çin metinleridir. Bu metinler, Han Hanedanlığı imparatorluğu döneminde kutsal kitapları kabul edilmiştir

Parçada aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitapları hakkında bilgi verilmiştir?

A)      Konfüçyanizm

B)       Taoizm

C)       Budizm

D)      Hinduizm

E)       Sihizm

 

 

ÇÖZÜM: Parçada anlatılan “Lun Yu” adlı “konuşmalar” kutsal kitabı Konfüçyanizm’in kutsal kitabıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir