9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-1

1.    Değerler hem bireyin hem de toplum kültürünün önemli bir parçasını oluştururlar, toplumlara ve zamana göre değişiklik gösterirler. Değerlerin değişmesi mümkün ise de bu zaman alıcı ve zor bir durumdur. Zamanla karşılaşılan yeni durumlar ve kültürler birtakım değerleri silikleştirip, yeni başka birtakım değerlerin oluşumuna sebep olabilirler. Kişisel tecrübeler değerleri şekillendirir veya değiştirir. Yapılan sınıflamalar açısından bakıldığında değerlerin psikolojik, sosyolojik ve felsefi temelleri olduğu görülür.

Parçada değerler konusunda aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)    Değerler değişebilir niteliktedir.

B)    Yaşanan olaylar değerlerin değişmesini de beraberinde getirir.

C)    Değerlerin oluşumunda birçok faktör etkilidir.

D)    Değerler davranışlarımıza rehberlik eder, eylemlerimizi belirler.

E)     Değerler toplumdan topluma farklılık gösterir.

 

2.    Sosyal hayatta beğenilen, faydalı görülen bazı tutum ve davranışlar zamanla kural haline gelir. Din; ahlaki değerlerin oluşumunda en büyük etkiye sahiptir. Toplumsal değerlerimizden doğruluk, adalet, iffet, cesaret ve yardımseverlik gibi dinimizin ısrarla tavsiye ettiği güzel davranışlardandır. Dinin hedefleri arasında insanları topluma faydalı fertler haline getirmek istemektedir. Buna hizmet eden ahlaki ilkeleri ve tavsiyeleridir. Değerler neyin önemli olduğunu göstererek, toplumca benimsemenin yollarını açar. Güzel ve faydalı şeyleri yaygınlaştırır.

Parçada aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A)        Dinin genel amacı

B)         Dinin sosyal hayata etkisi

C)         Topluma yararlı davranışların belirlenmesi

D)        Değerlerin oluşumunda dinin etkisi

E)         Değerlerin oluşumu

 

3.   I. “(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler…” (Bakara suresi, 273.)

      II. “…Namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab suresi, 35.)

      III. “… Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir…” (Maide suresi,5.)

      IV. “Onlar ki, ırzlarını korurlar.” (Müminun suresi, 5.)

      V. “… Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin…” (Nisa suresi, 25.)

Verilen ayetlerin hangisinde “İffet” diğerlerinden farklı bir anlamda ele alınmıştır?

A)        I

B)         II

C)         II

D)        IV

E)         V

 

4.   “Muhacirlerden hiç kimse bilmiyorum ki, gizli olarak hicret etmiş olmasın. Ömer b. Hattab (r.a.) bundan müstesnadır. O, hicret edeceği zaman kılıcını kuşandı, yayını omuzuna astı, oklarını ve mızrağını eline alarak Kâbe’ye gitti. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri o sırada Kâbe’nin yanında bulunuyorlardı. Ömer Kâbe’yi tavaf ettikten sonra hicretini onlara ilan etti…”              Hz. Ali (r.a.)

Hz. Ali bu sözleriyle Hz. Ömer’in hangi tutumunu örnek göstermek istemiştir?

A)    Hicretini

B)    Güzel ahlakını

C)    Peygamber sevgisini

D)    Şecaatini

E)     Adaletini

 

CEVAPLAR:

1.D         2.A         3.A         4.D

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir