9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-8

1.    İslam dini öfke, cesaret, iffet ve eli açık olmak gibi tutum ve davranışlarda ölçülü olmayı tavsiye etmektedir. İslam, insanda yaratılışında var olan özellikleri yok saymaz, inkâr etmez. Bunları yerinde ve ölçülü kullanmayı emreder. Örneğin “öfkelenme!” demez. Çünkü öfke insanda vardır. İslam öfkenin yerinde ve gerekli durumlarda kullanılmasını ve ölçülü olmasını ister. Ölçülü olmaktan maksat, ne çok fazla ve aşırı ne de çok az olma durumudur.

Parçada temel değerler hakkında İslam’ın getirdiği hangi ilke anlatılmaktadır?

A)      İfrat

B)       Tefrit

C)       İtidal

D)      Sabır

E)       Değer

 

2.    “Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab suresi, 35.)

Ayetinde altı çizili ifadeler hangi temel değere işaret etmektedir?

A)      Hikmet

B)       Adalet

C)       Takva

D)      Sabır

E)       İffet

 

3.   Sosyal hayatta beğenilen, faydalı görülen bazı tutum ve davranış kalıpları zamanla kural haline gelir. Bu şekilde d,n, ahlak, hukuk, ekonomi ve diğer kurumlarla ilgili kurallar oluşur. Doğruluk, dürüstlük, adalet, iffet, hak ve özgürlüklere saygı gibi tutumlar birer ilke haline gelir. Bu şekilde oluşan olumlu düşünce ve kurallar, toplum için neyin önemli olduğunu içerir.

Parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında açıklama verilmiştir?

A)        Değer

B)         Hikmet

C)         Adalet

D)        Kanun

E)         İnanç

 

4.   “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır.” (Nahl suresi, 125.)

Altı çizili ifadeyi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A)         Büyük azim ve gayretle

B)         Hak ve adalet ilkesiyle

C)         Cesaretle

D)         İfrat ve tefritten uzak ölçülü ve dengeli olarak

E)          Gönül tokluğu içinde kanaatkâr olarak

 

5.   Dinin tavsiye ettiği birçok ahlaki ilke toplum tarafından benimsenerek zamanla evrensel nitelik kazanmıştır.

Buna göre aşağıdaki değerlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?

A)         Adaletli davranmak

B)         Hayvanları korumak

C)         Çevreyi korumak

D)         Haklara saygı göstermek

E)          Selamlaşmak

 

 

 

CEVAPLAR:

1.C             2.E          3.A         4.D         5.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir