Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

 12. Sınıf  – 2. Ünite  (Anadolu’da İslam)

 

Ebu Hanife

(ö. 767) Fıkıh ilminde tanınmış büyü İslam âlimidir. Dört büyük ameli mezhepten biri olan Hanefiliğin kurucusudur. İmam-ı Azam olarak bilinir, “el-Fıkhu’l Ekber” önemli bir eseridir. Türklerde İslam anlayışının oluşmasında en etkili isimlerdendir.

Maturidi

(ö. 944) Semerkant’ta doğmuştur. İtikadi mezheplerden biri olan Maturidiliğin kurucusudur. Ebu Hanife gibi, Türkler içinde ehl-i sünnet anlayışının yerleşmesinde en etkili isimlerdendir.

Eşari

(ö. 936) Kelam alanındaki görüşleri itikadi mezheplerden Eşariliği doğurmuştur.

Ahmet Yesevi

Türkistan’da doğmuş ve yaşamıştır. Görüşleri etrafında Yesevilik tasavvufi düşüncesi oluşmuştur.   Türk topluluklarında İslam’ın yayılması ve Türk İslam anlayışının oluşmasında en etkili şahsiyetlerden biridir. Anadolu’ya geçen İlk Mutasavvıflar ondan etkilenmişlerdir. Divan-ı Hikmet önemli eseridir.

Ahi Evran

Asya’dan Anadolu’ya geçen ilk Türk mutasavvıflardan biridir. Anadolu’nun farklı şehirlerinde yaşamıştır. Ahilik teşkilatının kuruluşuna öncülük etmiş Türk toplumunda ticaret ve meslek ahlakının yerleşmesinde etkili olmuştur.

Hacı Bektaş Veli

(ö. 1271) Horasan’dan gelerek Anadolu’ya yerleşmiştir. Türkler arasında dini ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük etkisi vardır. Bektaşilik düşüncesi onun görüşleri etrafında oluşmuştur. En önemli eseri “Makalat”tır.

Hacı Bayram Veli

(ö.1429) Ankara’da doğmuş ve yaşamıştır. Başlattığı tasavvufi hareket Anadolu’da İslami anlayışta etkili olmuştur.

Sarı Saltuk

13. Yüzyılda Buhara’dan Anadolu’ya gelen Mutasavvvıflardan biridir. Anadolu ve Balkanlarda İslam Anlayışının oluşmasında önemli şahsiyetlerdendir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

(ö. 1273) Horasan’dan Anadolu’ya geçen mutasavvıflardan biridir. Görüşleri etrafında Mevlevilik anlayışı doğmuştur. Türk İslam anlayışı ve hoşgörüsünün oluşmasında etkili bir şahsiyettir.

Yunus Emre

(ö. 1320) Mevlana Hacı Bektaş velinin görüşlerinden etkilenmiş bir mutasavvıftır. Edebiyatımızda Şiir divanının etkisi büyüktür.

Cafer-i Sadık

(ö. 765) Ehl-i Beytten ve on iki imamdan biridir. Ebu Hanife’nin hocası ve büyük İslam âlimlerindendir. Abbasiler döneminde baskılara maruz kalmıştır.

Ünite Bilgilendirme

SAYFA TESTİ:

Asya’dan Anadolu’ya geçen ilk mutasavvıflardandır. Ahilik teşkilatının kuruluşuna eşlik etmiş, Türk toplumunda ticaret ve meslek ahlakının yerleşmesinde etkili olmuştur.

Parçada Anadolu’da İslam anlayışının oluşmasında etkili olan hangi isimden bahsedilmiştir?

A)           Sarı Saltuk

B)           Mevlana

C)           Yunus Emre

D)           Hacı Bektaş Veli

E)            Ahi Evran

 

 

ÇÖZÜM: Ahilik teşkilatının kuruluşuna eşlik etmiş, Türk toplumunda ticaret ve meslek ahlakının yerleşmesinde etkili olmuş şahsiyet, Ahi Evran’dır. Doğru cevap A seçeneğidir.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir