9. Sınıf Beşinci Ünite Test-3

1.    Tarık b. Ziyad’ın Gırnata’yı fethinin ardından Müslüman halk ve tüccarların gelip zaman içinde yerleştiği bir bölge olmuştur. Kısa zamanda Emevilerin yeni yönetim merkezi haline gelerek şehirleşme, kültür ve sanat alanlarında devrinin en önemli yerleşim merkezi olmuştur. Bu bölgede çok önemli bilginler yetişerek, İslam medeniyetinin Avrupa’ya taşınmasına öncülük etmişlerdir. Gırnata mescidi, Kurtuba ulu camii, El-Hamra sarayı eserler halen bu coğrafyada İslam medeniyetinin önemli imzalarını taşırlar.

Parçada İslam medeniyetinin hangi bölgedeki izleri hakkında bilgi verilmiştir?

A)         Mısır ve Kuzey Afrika bölgesi

B)         Türkistan-Horasan bölgesi

C)         Balkanlar bölgesi

D)         Şam ve Bağdat bölgesi

E)          Endülüs bölgesi

 

2.    İslam medeniyeti din temeli üzerinde ortaya çıkmış ve gelişmiş bir medeniyettir. Dinimizin öğrenmeye, araştırmaya, düşünmeye teşvik ile Kur’ân’ın inananlarını ilim sahibi olmaya çağrısı, Hz. Muhammed’in bu konudaki tavsiyeleri Müslümanları cesaretlendirmiş, öğrenmeye, araştırmaya yöneltmiştir. Özellikle de bilgiye insanlığın ortak mirası olarak bakılması, bilgiyi edinme konusunda önemli bir anlayış oluşturmuştur.

Parçada İslam medeniyetinin ortaya çıkmasında etkili olan hangi unsur üzerinde durulmuştur?

A)    Fetihler

B)    Çeviri hareketleri

C)    Siyasi ve ekonomik istikrar

D)    İslam dini

E)     Farklı kültürlerle etkileşim

 

3.   Fetihlerin getirdiği maddî zenginlik Müslüman ilim adamlarının desteklenmesini sağlamıştır. İslam dünyasında sadece devlet adamları değil, zengin muhitler de ilmî faaliyetlere destek olmuşlardır. Siyasî kaos dönemleri, medeniyetlerin çöküşünü hızlandıran, medeniyet ürünlerinin imha edildiği dönemlerdir. Dolayısıyla Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Osmanlılar gibi İslam medeniyetinin siyasî kanadını oluşturan devletler, kendi içlerinde istikrarı sağladıkları dönemlerde İslam medeniyetine katkı sağlayabilmişlerdir.

İslam medeniyetinin ortaya çıkmasında etkin olan kendine has unsurlarından hangisi vurgulanmaktadır?

A)    Fetih hareketleri

B)    Çeviri hareketleri

C)    Farklı kültürlerle etkileşim

D)    Siyasi ve ekonomik istikrar

E)     İslam dini ilkeleri

 

4.   İslam fetihlerinin hiçbir zaman Haçlı veya Moğol saldırıları gibi yıkıcı, tahrip edici etkisi olmamıştır. Bilakis fetihler, fethedilen bölgelerdeki artık unutulmaya yüz tutmuş değerlerin ortaya çıkmasına aracı olmuştur. Müslüman Araplar, âlimlerin dinlerine bakmaksızın onlardan yararlanma yoluna gitmişler, bir Hıristiyan edip, bir Yahudi doktor, bir Süryani mütercim pekâlâ toplumda kendisine yer bulabilmiş, büyük bir müsamaha içerisinde kendi ilmî birikimlerini yeni yöneticilerine, yeni öğrencilerine aktarmışlardır.

Buna göre İslam medeniyeti için öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    İnsan ve hoşgörü merkezlidir

B)    İlim merkezlidir

C)    Özgündür

D)    Sentezler bütünüdür

E)     Evrenseldir

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.D         3.D         4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir