9. Sınıf Beşinci Ünite Test-4

1.    Fetihlerle beraber Müslümanlar, Mısır ve İran medeniyetlerinin coğrafyasının tamamına, Grek/Roma medeniyetlerinin de bir kısmına hâkim, Hint ve Çin ile de komşu olmuşlardır. Müslümanlar, bu medeniyetlerin eserlerini kendi dillerine çevirmişler, yorumlamışlar, tashih etmişler ve kendi görüşleri çerçevesinde farklı alanlarda orijinal eserler vermişlerdir.

Bu durum İslam medeniyetinin öncelikle hangi özelliğini gösterir?

A)         Özgün ve yalın olması

B)         Evrensel olması

C)         Terkipçi niteliğe sahip olması

D)         Denge üzerine kurulmuş olması

E)          İnsan ve hoşgörü merkezli olması

 

2.   İslâm medeniyeti bugünkü Batı medeniyeti ile Eski Yunan, İran, Hint, Çin ve hatta Mısır medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Ancak İslam medeniyeti bir nakil veya taklit medeniyeti değildir. Bilakis Müslümanlar, kendi inançlarını, düşüncelerini, hayata bakışlarını, keşiflerini, tespitlerini bu birikime eklemişler, farklı medeniyetleri kendi kültür potalarında eriterek yeni bir kimlik kazandırmışlar, kendi kökenlerine sahip orijinal bir medeniyet kurmuşlardır.

Parçada çıkarılacak temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)        İslam medeniyeti vahiy kültürü ürünüdür.

B)         İslam medeniyeti insana değer veren bir medeniyettir.

C)         İslam medeniyeti ilim medeniyetidir.

D)        İslam medeniyeti farklı kültür ve değerleri korumuştur.

E)         İslam medeniyeti özgün bir medeniyettir.

 

3.   Farklı coğrafyalar ve farklı insan toplulukları tarafından kurulmuş olan medeniyetlerin ortak birçok özellikleri vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A)         Evrensel olmaları

B)         Oluşumları için benzer şartları taşımaları

C)         Kendilerine has özelliklere sahip olmaları

D)         Diğer medeniyetlerden etkilenmemeleri

E)          Farklı kültürleri bünyelerinde barındırabilmeleri

 

4.   Müslümanlar, siyasî anlamda en geniş sınırlarına ulaşmakla birçok medeniyetin coğrafî mirası üzerine oturuyor veya onlarla komşu oluyorlardı. Fetihlerle Müslümanlar, yakın coğrafyanın tamamına, Grek/Roma medeniyetlerinin bir kısmına hâkim olurken, Hint ve Çin ile de komşu olmuşlardır. Böylece İskenderiyye, Cundişapur, Harran gibi ilim ve kültür merkezleri Müslümanların idaresine geçmiş oluyordu. Buralardaki Hıristiyan, Süryani, Yahudi âlimlerin, Eski Yunan filozoflarının eserleri artık Müslüman Arapların elindeydi ve Müslümanlar bunları anlamak için yoğun bir çaba harcayacaklardı. Müslümanlar, karşılaştıkları bu medeniyetlerin bilgi birikimlerinden, ürünlerinden, tecrübelerinden faydalanmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğrudan faydalandığı bir medeniyet değildir?

A)      Yunan Medeniyeti

B)       Mısır Medeniyeti

C)       Hitit Medeniyeti

D)      İran Medeniyeti

E)       Hint Medeniyeti

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.E          3.D         4.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir