9. Sınıf Birinci Ünite Test-4

1.    Kur’an-ı Kerim doğru bilgiye ulaşmayı teşvik edip, bunu yollarını göstermiştir. İnsanın aklını ve duyularını kullanmasını, doğru haberden yararlanmasını, bunlarla doğruyu bulmasını teşvik etmektedir. Zan içeren, şüpheli bilgilerin ise akıl süzgecinden geçirilmesini ve araştırılmasını istemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi parçada geçen açıklamaya örnek bir ayet kabul edilemez?

A)      “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 36.)

B)       “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat suresi, 6.)

C)       “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” (Al-i imran suresi, 190.)

D)      “Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” (Al-i imran surasi, 137.)

E)       “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.” (Saff suresi, 2-3.)

 

2.    Zan ve tahmine dayanmayan, güvenilir, doğru kaynaklara dayanan bilgidir. Akıl yürütmeyle, düşünme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilir. İnsanın doğru karar vermesini ve doğru sonuçlara ulaşmasını sağlar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmıştır?

A)        Doğru bilgi

B)         Doğru inanç

C)         Akıl

D)        Vahiy

E)         Bilgi kaynakları

 

3.   Akıl, duyu organları vasıtasıyla kendine gelen verileri değerlendirir. Nesneler ve olaylar arasında ilişkiler kurup, daha önceden elde etmiş olduğu birikimleri de kullanarak yeni gerçekliklere ulaşabilir. Akıl, doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli niteliklerden biri aklı ve düşünebilmesidir. Yüce Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerden kabul edilir akıl. Bu niteliğinden ötürüdür ki, Kur’an her iş ve davranışta düşünerek hareket etmeyi tavsiye etmiştir.

Bu parçada aklın yeri ve önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)         Akıl insana bahşedilmiş en kıymetli nimetlerdendir.

B)         İnsan aklı sayesinde lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilir.

C)         Bilgi ve bilim aklın meyvesidir.

D)         İnsan aklı sebebiyle sorumluluk sahibidir.

E)          Din insandan aklını kullanarak hareket etmesini ister.

 

4.   – “İnsanlardan bazıları vardır ki, inanmadıkları halde Allah’a ve ahiret gününe inandık, derler.” (Bakara suresi, 8.)

– “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Hucurat suresi, 14.)

Verilen ayetlere göre iman için zorunlu olan şart aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Bilgi

B)       Tasdik

C)       İkrar

D)      Amel

E)       Tahkik

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.A         3.D         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir