9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-6

1.    Değerler duyuşsal alan içerisinde yer alan düşünce ve eylemlerimizi etkileyen, onlara yön veren zihinsel olgulardır. Toplumsal değişim değerlerin yeniden ele alınmasını ve değer öğretiminin önem kazanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Her davranışın temelinde değer ya da değerler vardır. Değerleri kısaca; neyin, hangi ve nasıl davranışların iyi, güzel, doğru ve kutsal; neyin, hangi ve nasıl davranışların da böyle olmadığına dair inanç ve kabullerimiz olarak tanımlamıştır. Değerler davranışlarımıza rehberlik yapar, eylemlerimizi, yargılarımızı, anlık hedeflerimizi daha üst hedeflere taşıyarak nasıl olmamız, nasıl davranmamız gerektiğini bize bildirir.

Parçada değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)         Değerler davranışlarımıza yön veren kabullerdir.

B)         Toplumdaki gelişmeler değerler eğitiminin önemini artırmıştır

C)         Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisi çok yüksektir.

D)         Değerler neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren inançlardır.

E)          Değerler kişiye hangi olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir.

 

2.    Atılganlık ve hamle gösterilmesi gereken durumlarda ileri atılmaktan çekinmeye yol açan zaaf ve telaşa kapılmaktır. Bu zaafa İslam ahlakında cebanet de denmektedir.

Parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi tarif edilmiştir?

A)         Kararsızlık

B)         Korkaklık

C)         Sabırsızlık

D)         Haksızlık

E)          Hayâsızlık

 

3.   “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa suresi, 135.)

Verilen ayet inananları aşağıdakilerden hangisine davet etmektedir?

A)        Anne babaya hürmet etmek

B)         Akrabaya iyilik etmek

C)         Şecaat sahibi olmak

D)        Adaletli davranmak

E)         Cömert olmak

 

4.   I. “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” (Al-i imran suresi, 134.)

II. “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsra suresi, 23.)

III. “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra suresi, 26.)

IV. “Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (Araf suresi, 31.)

V. “O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Hadid suresi, 4.)

 Yukarıdaki ayetlerin hangisinin toplumsal bir değerin oluşmasına kaynaklık ettiği söylenemez?

A)       I

B)       II

C)      III

D)      IV

E)       V

 

 

 

CEVAPLAR:

1.C             2.B         3.D         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir