9. Sınıf Birinci Ünite Test-5

1.    İman, “zarurat-ı diniye” adı verilen dinin kesin hükümlerine kalben inanmak ve dil ile söylemektir. Bir parçası kabul edilmese de, ibadet ve güzel davranışlar imanın sonucu ve insan davranışına yansımasıdır. İman kulluk görevleriyle tamam olur ve anlam kazanır. Buna rağmen, farklı sebeplerle dinin emirlerini yerine getirmeyenler ve kulluk görevlerinin aksatanlar; günahları helal saymadıkları sürece mümin kabul edilirler.

Parçada;

I.                İman – bilgi

II.               İman – tasdik

III.             İman – ikrar

IV.             İman – amel

V.              İman – tahkik

gibi ilişkilerden hangisine değinilmiştir?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

2.   

–   Hür iradeyle tercihtir.

–   Kalben inanmaktır.

–   İhlaslı ve samimi olmaktır.

–    İfade etmektir.

–   Başkalarına duyurmaktır.

–   Doğru ya da yanlış, beyan etmektir.

Yukarıdaki tablolarda hangi iki kavram karşılaştırılmıştır?

A)        İman – İslam

B)         İman – Bilgi

C)         Tasdik – İkrar

D)        İman – Amel

E)         Tasdik – Tahkik

 

3.   Sözlükte; teslim olmak, boyu eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Barış, esenlik anlamları da bulunmaktadır. Terim olarak; Allah’a itaat etmek, Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmektir.

Parçada anlam ve tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)         İman

B)         İslam

C)         İnanç

D)         Ahlak

E)          Din

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın bilgi kaynaklarından akla bakışını en iyi özetler?

A)      Akıl vahiy ya da duyularla elde edilen bilgide terazi görevi görür, fakat ölçüyü veren duyular ve vahiydir. Akıl tek başına mutlak bir kaynak sayılmaz.

B)       Akıl inanç esasları ve davranış ilkelerinde temel bilgi kaynağıdır.

C)       Akıl, duyularla elde edilen bilgilerin doğruluğu hakkında apaçık hükümler verir. Duyularla gelen verileri değerlendirme merkezidir.

D)      Akıl, iyiliği ve kötülüğü birbirinden ayırt eden bir bilgi kaynağıdır.

E)       Akıl, mütevatir nitelik kazanmış haberlerin doğruluk derecesini belirler.

 

5.   Her bilgi kaynağı farklı bir alanla ilgili bilgi verir. Bunlardan biriyle ulaşılan bilgiye diğeriyle ulaşılamaz. Bu sebeple bilgi kaynakları bir bütün olarak ele alınır. Böylece farklı alanlarda bilgi edinilir ve aralarında bağ kurulur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece “doğru haberle” ulaşılabilen bir bilgidir?

A)         Fiziki kanunlar

B)         Biyolojik kanunlar

C)         Toplumsal kanunlar

D)         Allah’ın varlığı

E)          Ahiret hayatı

 

 

CEVAPLAR:

1.D         2.C         3.B         4.A         5.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir