9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-8

1.          Genel anlamda ibadet, mükellefin Allah’a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak O’nun rızasına uygun davranma çabasını ve bu şekilde yapılan iradi davranışları ifade eder. Böylece tamamen dinî olan görevlerden başka kişilerin Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her fiil de ibadet olarak nitelendirilir ve ödüllendirilir. Bu amaçla fert ve toplum yararına gerçekleştirilen her olumlu davranış dinî ve manevi bir anlam kazanır. Diğer bir anlatımla ilahî emir ve yasaklara riayet ederek ve Allah’ın rızasını kazanma niyeti ile günlük ihtiyaçlarını karşılamak, ailesinin nafakasını temine çalışmak, toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak için çaba sarf etmek de ibadet olarak telakki edilir.

Yukarıdaki tanımlamalarda bir davranışın ibadet olabilmesinin temel şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Emir ve yasaklara uymak

B)         Topluma faydalı olmak

C)         Kur’an ve sünnete uygun ibadet etmek

D)         Hür irade ile davranmak

E)          İhlaslı ve samimi olmak

 

2.    –    “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr suresi, 99.)

–        “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınmanındır.” (Taha suresi, 132)

Verilen ayetlerde ibadetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)        İbadetlerde ihlas

B)         İbadetlerde Kur’an ve sünnete uygunluk

C)         İbadetlerde kolaylık

D)        İbadetlerde devamlılık

E)         İbadetlerin teşri hikmeti

 

3.   –        Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri

–        Güzel niyete bağlı bulunan ve yapılmasında sevap olan herhangi bir ameldir

Yukarıda iki ayrı tarifi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)         İman

B)         İhlas

C)         İbadet

D)         Ahlak

E)          Mükellefiyet

 

4.   I. Cenaze namazı kılmak

II. Kurban kesmek

III. Teravih namazı kılmak

IV. Dişleri fırçalamak

V. Fitre vermek

Yukarıdaki maddelerin hangisi sünnet kapsamına girer?

A)      II ve III

B)       III ve IV

C)       IV ve V

D)      I, II ve III

E)       III, IV ve V

 

5.   Sözlükte yükümlülük ve sorumluluk gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak; dinin emirlerini yapma, yasaklarından da kaçınma yükümlülüğü ve yapılan işlerin sonuçlarından sorumlu tutulma anlamına gelir.

Parçada anlam ve tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İbadet

B)       Ahlak

C)       Mükellefiyet

D)      Teşri

E)       Bidat

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.D         3.C         4.B         5.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir