9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-4

1.    Değer aktarımı konusunda günümüz anne baba ve eğitimcilerinin geçmiştekilere göre işleri daha zor görülmektedir. Eskiden toplumun da desteklediği birçok değer, çocuklara yaşantıyla aktarılabilirken, artık sadece yaşantı yeterli olmamakta, bu konuyu bilinçli olarak çocuklara aktarmak için çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Çünkü çocuğun üzerindeki tek etken artık sadece aile değildir, sadece okul ya da arkadaş çevresi de değildir.

Aşağıdakilerden hangisi parçanın akışına en uygun ifadedir?

A)         Dolayısıyla bizim de dünyayı, yeni eğilimleri takip edip çocuğumuzun bunlardan nasıl etkilendiğini araştırmamız gerekmektedir.

B)         Yaparak, yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek öğrencilerin drama yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanmaya çalışılmalıdır.

C)         Eğitim için okul çağını beklemek, okulun başarısını tehlikeye atmak demektir.

D)         Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmek için ev ortamı ve ev ortamı dışında kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler ve etkinlikler vardır.

E)          Değerler ancak eylemle birlikte ortaya çıkar. Biz, adalet ve dostluk değerlerini somut olarak, adil ve dost insanlarda görebiliriz.

 

2.    Değerlerin oluşumunda öf ve adetlerin büyük etkisi bulunmaktadır. İslam dini, temel ilkelerine aykırı olmayan, kişi ve toplum için faydalı örf ve adetlere izin vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu türlü örf ve adetlerden biri kabul edilemez?

A)         Sünnet ve nişan merasimi yapmak

B)         Akraba ziyaretine hediye ile gitmek

C)         Devlet memurlarına hediye vermek

D)         Hasta ziyaretine gitmek

E)          Misafir ağırlamak

 

3.   “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Nisa suresi, 58.)

Ayeti, değerlerin kaynağı için aşağıdakilerden hangisine örnek kabul edilir?

A)      Felsefi görüşler

B)       Toplumsal beğeniler

C)       Örf ve adetler

D)      Ahlak ilkeleri

E)       Din

 

4.   Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Değerlerin değişik toplumlarda değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan öğrenilmiş olduğunu gösteriyor. Biz hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan öğreniyoruz. Şu hâlde değerler her şeyden önce bir eğitim konusudur. Bu eğitim, sadece okullarda verilen derslerden ibaret değildir. Bir bakıma, bütün toplumu bir okul ve her insanı da bu okulun hem öğretmeni hem de öğrencisi sayabiliriz.

Bu düşünceleri savunan kişi aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A)    Değerlerin kazanılmasında tek belirleyici eğitim sürecidir.

B)    Değerler toplumdan topluma farlılık göstermektedir.

C)    Değerler kazanılabilen ve kazandırılabilen bir nitelik taşımaktadır.

D)    Toplumdaki gelişmeler değerler eğitiminin önemini artırmıştır

E)     Yaşanan olaylar değerlerin değişmesini de beraberinde getirir.

 

 

 

 

CEVAPLAR:

1.A             2.C         3.E          4.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir