9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-2

1.    Değer, arzu edilen, arzu edilebilen şey, olaylarla ilgili insan tutumu demektir. Değerler, ideal davranış biçimleri veya hayat amaçları hakkındaki inançlarımız, davranışlarımıza yön gösteren ölçülerdir. Diğer bir tanımla, değer, bir nesneye, varlığa veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan tanınan önem ya da üstünlük demektir. Bir şeyin sahip olduğu kıymet yani niteliğe değer dediğimiz gibi; arzu edilen, kişilerin hayatlarına kılavuzluk eden, bizim yanımızda önem dereceleri olan hedeflerimize de değer diyoruz.

Aşağıdakilerden hangisi parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A)        Değerler değiştirilmesi mümkün olmayan kurallardır.

B)         Değerler neyin önemli olduğunu belirler.

C)         Değerler davranışlara yön verir.

D)        Değerler tutumları belirleyen temel ölçülerdir.

E)         Değerler kişi ve toplumun kıymet verdiği kurallardır.

 

2.    “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Maide suresi, 8.)

Yukarıdaki ayet adaletli davranmayı engelleyen hangi tutumdan sakındırmak istemektedir?

A)        Menfaat duygusu

B)         Bencillik

C)         Nefret ve düşmanlık

D)        Haset

E)         Tarafgirlik

 

3.   insanların tutum ve davranışlarına yön veren değerlerdir. Değerlerin oluşumunda birçok kaynak yer almaktadır. Her toplum benimsediği inanç sisteminden ve geleneklerinden; birey ve toplum için faydalı ilke ve davranışlar almak, bunları yaşatmak istemiştir.

Parçada değerlerin oluşumuna etki eden;

I.        Din,

II.       Çevre,

III.      Örf ve adetler,

IV.       Felsefi yaklaşımlar,

gibi faktörlerden hangileri vurgulanmıştır?

A)        Yalnız I

B)         Yalnız III

C)         I ve II

D)        I ve III

E)         III ve IV

 

4.   Okul eğitimi çok önemlidir ancak, her ümidi, örgün eğitim kurumlarına, okullara bağlamak doğru bir düşünce değildir. Okul bilgi verir. Bilginin davranış hâline dönüşmesi, bilgili kişinin iyi ahlaklı, karakterli kişi olması, o bilgilerin duygularla bütünleşmesine bağlıdır. Duygular ise okul çağından çok önce insanda vardır ve belli yönlerde şekil almaya başlamışlardır. Eğitim için okul çağını beklemek, okulun başarısını tehlikeye atmak demektir.

Parçada değerler eğitimi konusunda aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret edilmektedir?

A)         Ahlaki eğitim

B)         Model olmak

C)         Okul öncesi ve okul dışı eğitim

D)         Oyun ve etkinlik gibi dolaylı eğitim

E)          Gezi yoluyla eğitim

 

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.C         3.D         4.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir