9. Sınıf Birinci Ünite Test-6

1.    Kalplerde neyin gizli olduğunu ancak Allah bilir. Bunu insanların bilmeyeceği için kalple imanın açığa vurulması gerekmektedir. Bu, ya kişinin kendisinin söylemesi veya cemaatle namaz kılmak gibi mümin olduğunu gösteren belli ibadetleri yapması şeklinde olabilir. Ancak o zaman bu kimse mümin olarak tanınır. Kişilerin bu şekilde tanınması; evlilik, vergi ve kesilen hayvan etinin yenip yenmemesi gibi dini hükümlerde önemlidir. Diğer taraftan Kur’an’a göre, kalben inanmadığı halde inandım diyen kişi Allah katında mümin kabul edilmez.

Bu parçada aşağıdaki konulardan hangisi tartışılmaktadır?

A)        İman bilgi ilişkisi

B)         İman tasdik ilişkisi

C)         İman ikrar ilişkisi

D)        İman amel ilişkisi

E)         İman tahkik ilişkisi

 

2.    İslam düşüncesinde dine ait olup, bilinmesi ve inanılması gereken esaslardır. İman esaslarının yanı sıra kesin olarak sabit bulunan emirler, yasaklar, ameli ve ahlaki hükümlerdir. İmam Maturidi’ye göre bunları kabul ve tasdik etmek her mümin için farzdır. Bunlardan şüphe duymak müminin imanını zedeler.

Parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi ele alınmıştır?

A)        İmanın şartları

B)         İslam’ın şartları

C)         Tevhid

D)        Zarurat-ı diniye

E)         Efal-ı mükellefin

 

3.   “Onlar, Rab’lerinin ayetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkâr eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.” (Kehf suresi, 105.)

Ayetine göre amellerin boşa gitmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)         İmana göre amel etmemek

B)         İmanı ikrar etmemek

C)         Gerçek ve samimi inanmamak

D)         Büyük günahlar işlemek

E)          Kur’an okumamak

 

4. Yanıltıcı her türlü dış etkenlerin tesirinden uzak olarak, doğru biçimde düşünüp karar verebilen akıl.

Parçada tanımı yapılan ve niteliği belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Fıtrat-ı selime

B)         Havass-ı selime

C)         Kalb-i selim

D)         Akl-ı selim

E)          Haber-i sadık

 

5.   iman bilgiye ve düşünmeye dayanmalıdır. Bilgiye dayanmayan iman temelsiz ve dayanaksızdır, her zaman şüphe ve tereddüde açıktır. İman akli ve nakli delillerle sağlamlaştırılmadıkça amellere yansımaz, en önemlisi süreklilik arzetmez.

Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A)         İman için esas olan tasdiktir.

B)         İman amele dönüşmelidir.

C)         İman ikrar edilmelidir.

D)         İman bilgiyle başlar.

E)          İman tahkike kavuşturulmalıdır.

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.D         3.C         4.D         5.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir