9. Sınıf İkinci Ünite Test-3

1.    Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı azam Ebu Hanife büyük bir fıkıh âlimi olmasının yanı sıra, itikadi konularda araştırma yapmış ve eserler vermiş bir şahsiyettir. O, Allah inancı konusunda “siz Allah’ı nasıl tasavvur ediyorsanız, O öyle değildir”, demiştir.

Ebu Hanife’nin bu ifadesi Allah’ın zati sıfatlarından hangisinin özeti kabul edilebilir?

A)    Kıdem

B)    Beka

C)    Vahdaniyet

D)    Muhalefet’ün lil havadis

E)     Kıyam bi nefsihi

 

2.    “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.” (Zümer suresi, 3. ayet)

Ayeti aşağıdaki din tarifindeki altı çizili ifadelerden hangisine kaynaklık etmektedir?

Din; akıl sahibi insanları, kendi hür irade ve

I                               II

 tercihleriyle, bizzat hayırlı olan şeylere

III

götüren, ilahi hükümlerdir.

IV          V

A)        I

B)         II

C)         III

D)        IV

E)         V

 

3.    “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.” (Rahman suresi, 26-27)

Verilen ayet aşağıdaki Allah’a ait sıfatlardan hangisini vurgulamaktadır?

A)         Vücud sıfatı

B)         Kıdem sıfatı

C)         Beka sıfatı

D)         Vahdaniyet sıfatı

E)          Kıyam bi nefsihi sıfatı

 

4.   Batılı düşünür Mircea Eliade dini şöyle tarif etmiştir: Din; hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir.

Bu tarifte dinin insan hayatındaki yeri ile alakalı aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)        Din, onun ilkelerine uygun olarak yaşama biçimi ve deneyimdir.

B)         Din, ölüm ve ahiret gibi temel sorulara cevap verir.

C)         Din, insana varlık gayesi konusunda doğru bilgiler verir.

D)        Din, doğru ve güzele yönlendirmesi yanında, güzel örnekler sunarak insana rehberlik eder.

E)         Din, insana görev ve sorumluluklar yükleyerek çevresine uyumuna hizmet eder.

 

5. “Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” (Yunus suresi, 18.)

Bu ayette Allah’ın insanları hangi tutuma karşı uyardığı söylenebilir?

A)         Bile bile Allah’ı inkâr etmek

B)         Allah’a ait sıfatları başka varlıklara vermek

C)         Kalben inanmadığı halde, diliyle inanıyor görünmek

D)         İnandığı ile amel etmemek

E)          Allah’ı unutmak

 

 

CEVAPLAR:

1.D             2.D         3.C         4.E          5.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir