9. Sınıf İkinci Ünite Test-8

1.    “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”                (Enbiya suresi, 22.)

Bu ayette İslam inancıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)         İman

B)         Küfür

C)         İhsan

D)         Tevhid

E)          Şirk

 

2.    İslam’ın şartlarında biri de “kelime-i şehadet” getirmektir. Bu kabul, kişinin İslam dairesine girdiğini ve Müslüman olduğunu gösterir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam inancında esas olan “kelime-i şehadet” kavramını kapsar?

A)    “(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (Araf suresi, 158)

B)    “Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman suresi, 13.)

C)    “Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler. De ki: “Hamd, Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu bilmezler.” Lokman suresi, 25.)

D)    “Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussilet suresi, 37.)

E)     “O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.” (Zuhruf suresi, 84.)

 

3.   Hz. Ömer’in rivayet ettiği meşhur bir hadiste Peygamber Efendimiz kendisine sorulan sorulardan birini şu şekilde cevaplamıştır:

– “Allah’ı görüyormuş gibi kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”

Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamıştır?

A)         İman

B)         İslam

C)         İhsan

D)         İhlas

E)          Takva

 

4.   – “İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir.” (Yunus suresi, 12.)

– “İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce O’na yalvardığını unutur ve Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. De ki: “Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.” (Zümer suresi, 8.)

Verilen ayetlerde ortak olarak insanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)         Akıl ve irade sahibi olması

B)         Ebedi yaşama arzusu

C)         Sebatsız olması ve kolayca unutması

D)         Sabırsız ve aceleciliği

E)          Güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı

 

 

CEVAPLAR:

1.D         2.A         3.C         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir