9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-4

1.    Amacına ve şartlarına uygun yapılan itaat ve ibadetler de hem ahlakı gittikçe yüceltir ve sosyal ilişkileri güzelleştirir hem de imanın kıvama ermesi, pekişmesi anlamında artmasını sağlar. Dolayısıyla ahlakın iman ve ibadetlerle irtibatı, birbirinden ayrı düşünülemeyecek derecede güçlü ve iç içedir diyecek kadar birbirinden ayrılmazlarıdır.

Parçada aşağıdaki konulardan hangisi ele alınmıştır?

A)         İbadetlerin bireysel yönü

B)         İbadetlerin toplumsal yönü

C)         İbadetlerin teşri hikmeti

D)         İbadetlerin temel ilkeleri

E)          İbadetlerin ahlakla ilişkisi

 

2.    (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.” (Zümer suresi, 2.)

Bu ayet ibadetlerin temel ilkelerinden hangisine davet etmektedir?

A)        Kur’an uygun olması

B)         Sünnete uygun olması

C)         Devamlı ve düzenli olması

D)        İhlasla yerine getirilmesi

E)         İnan ibadet birlikteliği

 

3.    İslam’da bazı davranışlar kesin olarak yasaklanmasa da, hoş karşılanmamıştır. Bu tür davranışların terkedilmesi istenerek, insan ilişkilerinin uyum içinde yürümesi amaçlanmıştır. Camiye gidecek kişinin soğan-sarımsak gibi koku yayan gıdalar yemesi bunlardandır.

Parçada verilen örnek hüküm çeşitlerinden hangisinin kapsamına girer?

A)        Haram

B)         Mekruh

C)         Mübah

D)        Mendup

E)         Sünnet

 

4.   … Çünkü ibadet kulun rabbiyle iletişim kanallarını açık tutup, ona devamlı murakabe altında olduğunu hissettirir. Nitekim günde beş vakit olarak kılınan namazların her rekâtında okunan Fatiha suresi aynı zamanda kulun rabbine sözlü seslenişinin, duasının, yakarışının göstergesidir. Burada kul rabbine, “Övgü, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, hesap gününün sahibi olan Allah’adır. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil”, diyerek âdeta O’nunla hasbihal etmektedir.

Parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle başlarsa içeriğine en uygun olur?

A)        İbadetlerini yerine getirenler kötü davranışlardan uzaklaşarak toplumda uyum ve barışa katkı sağlar.

B)         İhlas ve samimi niyetle ibadet eden kul, ibadetiyle Yüce Yaratıcıyla olan bağını daima güçlü tutar.

C)         Kullukta devamlılık kişilerde iç huzurunun kaynağıdır.

D)        İbadetlerini ihlasla yerine getiren insanlarda derin bir sorumluluk duygusu bulunur.

E)         İbadetlerin yaygınlaştığı toplumlarda kaynaşma ve dayanışma da güçlenir.

 

5.    “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut suresi, 45.)

Ayetinde vurgulanan ana konu aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İnanç ibadet birlikteliği

B)       İbadetin toplumsal yönü

C)       İbadetlerde niyet ve ihlas

D)      İbadetlerde mükellefiyet

E)       İbadet ahlak ilişkisi

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.D         3.B         4.B         5.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir