9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-2

1.    “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir” (Bakara suresi, 177.)

Bu ayetten çıkarılabilecek en temel yargı aşağıdakilerden hangisidir.

A)         Aslı iyilik Allah’a karşı gelmekten sakınmaktır.

B)         Gerçek kulluk iman ve ibadetin güzel ahlak olarak hayata yansıdığı kulluktur.

C)         Gerçek kulluk kişiyi doğruluğa ulaştıran davranışlardır.

D)         İman esaslarını kabul etmek kulluğun temelidir.

E)          Doğruluk, Allah’tan sakınmanın gereği olan bir davranıştır.

 

2.    I. Cemaatle namaz kılmak

II. Akrabalara yardım etmek

III. Abdest alırken ağza ve buruna su vermek

IV. Cenaze namazı kılmak

Maddelerden hangisi ya da hangileri sünnet’tir?

A)        Yalnız I

B)         Yalnız IV

C)         I ve II

D)        I ve III

E)         II ve IV

 

3.   – “Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77.)

      – “Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.” (Beyyine suresi, 7.)

Yukarıda verilen ayetler hangi iki kavramı birlikte ele almaktadır?

A)      İman – İslam

B)       İman – Tasdik

C)       İman – Takrir

D)      İman – Hidayet

E)       İman – İbadet

 

4.   Bütün şartları yerine getirilerek ve içerdiği hikmet ve manaları bizzat duyularak ve hissedilerek yapılan ibadetler, insanı hem dünya hem de ahiret hayatında gerçek mutluluğa götürür. Bilinçli, olarak Yüce Allah’ın huzurunda olduğunu hisseden insan, daima onun kontrolünde bulunduğunu düşünerek, hayatını onun emir ve yasakları, helal ve haramları çerçevesinde düzenler. Böylece ibadetler insanın sadece Yüce Yaratıcı ile olan ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiler.

Parçaya göre insan davranışlarını yönlendiren ibadet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)              İhsan

B)               Sorumluluk

C)               Muhasebe

D)              Devamlılık

E)                Doğruluk

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.D         3.E          4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir