9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-3

1.    Günümüzde eğitim alanında da değerler eğitimi önemsenmekte, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sevgi, saygı, dürüstlük, paylaşma, işbirliği, hoşgörü, önyargısız yaklaşma, şiddetten kaçınma vb. konuları kapsayan eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu programlarla amaçlanan, çocukları bu kavramlarla erken yaşlarda tanıştırmak, kendi akran grubuyla birlikte çeşitli masal, hikâye ve grup etkinliklerinden de yararlanarak bu kavramlar konusunda düşündürmektir. Doğal olarak, bu, daha çok bilişsel süreçlere hitap eden bir yaklaşımdır. Fakat değerler yaşantıyla öğrenilir. Bu nedenle sadece bu tarz bir eğitimle değerleri öğretmemiz mümkün değildir. Hayatın içinde uygulamalara da ihtiyaç vardır.

Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)         Değerler eğitimi somut yaşantılar yoluyla kazandırılabilir.

B)         Değerler anlatım ve örneklemeler yoluyla kazandırılabilir.

C)         Değerler kapsamlı eğitim programları içerisinde kazandırılabilir.

D)         Değerler okul içinde eğitim sürecinde kazandırılabilir.

E)          Değerlerin kazandırılmasında okul öncesi dönem kritik önemdedir.

 

2.    Hz. Ali (r.a.), “Bedirde savaş bütün şiddetiyle devam ederken, biz bazen Peygamber Efendimizin arkasına sığınıyorduk, hepimizin en cesuru o idi. Düşman saflarına en yakın yerde O bulunurdu”, demiştir.

Parçada Peygamber Efendimizin hangi niteliğinden bahsedilmektedir?

A)         Güzel ahlakı

B)         Sabrı

C)         Adaleti

D)         İffeti

E)          Şecaati

 

3.   Ahlakın değişmeyen değerleri vardır. En önemli toplumsal değerlerin başında saygı, sevgi, sorumluluk gelir. Bütün zaman ve mekânlarda geçerli olan değerlerden bazıları şunlardır: Adalet, alçakgönüllülük, anlayış, arkadaşlık, bağışlayıcılık, bağlılık, barış, cesaret, cömertlik, doğruluk, dostluk, düşünceli olma, empati, güvenilirlik, hoşgörü, istikrarlı olma, işbirliği, itaat, iyilikseverlik, kanaatkârlık, liderlik, merhamet, nezaket, özgüven, paylaşma, sabır, sadakat, saygı, sevgi, sorumluluk, şükran, tutumluluk, vefa, yardımseverlik, namusluluk (iffet), manevilik, yaşama sevinci, disiplin, söz ve davranışlarda tutarlılık gibi değerler önde gelen değerlerdir.

Parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Bazı tutumlar zamanla değer halini alır ve ahlak ilkelerini oluşturur.

B)         Değerlerin en önemli kaynağı din ve ahlak ilkeleridir.

C)         Din ahlaki değerlerin oluşumunda en büyük etkiye sahiptir.

D)        Değerler bir toplumda zaman içinde benimsenen tutumlardır.

E)         Değerler davranışlarımıza yön veren kabullerdir.

 

4.   Din ahlaki ve toplumsal değerlerin oluşmasında en büyük etkiye sahiptir. Din kültürün her parçasında etkilidir. Toplumsal gelenek ve göreneklerimizde yer tutan uygulamaların büyük çoğunluğu din kaynaklıdır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde dinin etkisi daha belirgindir?

A)        Hasta ziyareti

B)         Cenaze töreni

C)         İsim koyma

D)        Selamlaşma

E)         Evlilik merasimi

 

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.E          3.A         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir