9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-3

1.     Namazın her türlü hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyacağını düşünen Allah Resulü nehir mecazını kullanarak, kapısının önünden geçen nehirden beş vakit yıkanan kişide nasıl hiçbir kir, pas kalmaz ise günde beş vakit namaz kılan insanda da kötü huy ve kötü ahlaki özelliklerin kalamayacağını çok veciz bir şekilde özetlemektedir. Sevgili Peygamberimiz, orucun takvaya ulaştırabilmesi, oruçluyu her türlü nefsani ve şehevi isteğe karşı kalkan olarak koruyabilmesi için oruçlunun kötü söz söylememesi, bağırıp çağırmaması, kimseyle kavga etmemesini şart koşmuş, oruçlu iken yalan konuşan ve yalancı şahitlik yapan kişilerin aç kalmasına Allah’ın ihtiyacı olmadığını ifade etmiştir.

Parçada ibadetle ilgili olarak aşağıdaki konulardan hangisi anlatılmıştır?

A)         İbadetlerin yapılış amacı

B)         İbadetlerin ahlaki yücelmeye katkısı

C)         İslam’da ibadetin kapsamı

D)         İbadetlerin temel ilkeleri

E)          İbadet yükümlülüğü

 

2.     “İman edip güzel amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve faydalı iş yaparsa, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.” (Talak suresi, 11.)

Ayetindeki atlı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisini karşılamaktadır?

A)      Allah rızası

B)       Güzel ahlak

C)       Salih amel

D)      İhlas

E)       İhsan

 

3.   “İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.” (İbrahim suresi, 31.)

Ayette bahsedilen ibadetlerin hükmü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)      Farz

B)       Vacip

C)       Sünnet

D)      Mübah

E)       Mekruh

 

4.   ibadetlerde esas olan Allah rızası taşıması, gösteriş ve riyadan uzak eda edilmesidir. İbadetler sadece Allah için yapılmalı, karşılığı sadece O’ndan beklenmelidir. İbadetlerde halkın beğenisini kanama düşüncesi olan riya, kendini beğendirme ve gösterme düşüncesi olan süma gibi tutumlar ibadetlerin ruhuna aykırıdır. Allah katında geçerliliğini ortadan kaldırır.

Bu parçada ibadetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)         İbadetler ihlasla yerine getirilmelidir.

B)         İbadetler Kur’an ve sünnete uygun olmalıdır.

C)         İbadetler ahlaki gelişimi olumlu etkiler.

D)         İbadetler kişinin Allah’la bağını güçlendirir.

E)          İbadetler toplumda dayanışma ve kaynaşmayı artırır.

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.C         3.A         4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir