9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-7

1.    Hz. Peygamber (s.a.s.) ibadetlerini ahlakına yansıtamayan, ibadetlerle hayatına değer katamayanları müflis tüccara benzetmiştir. O, bir gün arkadaşlarına “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sormuş, onlar da “müflis parası ve malı olmayan kimsedir.” diyerek cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır; “Gerçek müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât ibadetlerini ifa etmiş olarak gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı alınır şuna, buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları da kendisine yüklenir…” (Müslim, Birr, 59.)

Yukarıdaki hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Kul hakkı büyük bir günah ve mesuliyettir.

B)         İbadetlerin kişiye dünya ve ahiret faydası, kötülüklerden sakınmaya bağlıdır.

C)         İbadetler eksiz ve devamlı yerine getirilirse kişiye kurtuluşa ulaştırır.

D)         İhlas ve samimiyetten uzak bir kulluk, Allah katında kıymet ifade etmez.

E)          İftira, gıybet ve insan öldürme gibi fiiller kul hakkı kapsamındadır.

 

2.    “İman eden ve iyi işler yapanlara, Allah’a karşı gelmekten hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde (haram kılınmadan önce) tattıklarından dolayı günah yoktur. Allah iyi ve güzel yapanları sever.” (Maide suresi, 93.)

Verilen ayette aşağıdaki konuların hangisine değinilmemiştir?

A)        İman

B)         Salih amel

C)         İhlas

D)        Takva

E)         İyilik

 

3.   I. Dini emir ve Yasaklarına uyup, sonuçlarından sorumlu olmaktır.

II. Dini hükümlerinden sorumlu olmaya elverişliliktir.

III. Allah’ın bir fiilin yapılması ve yapılmamasını istememesi ya da serbest bırakması demektir.

IV. İslam’da yapılması açık ve kesin olarak yasaklanan fiillerdir.

V. ibadetlerde sadece Allah rızasını gözetmektir.

Maddelerden hangisinde Hüküm kavramının tarifi verilmiştir?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

4.      İslam’da farz veya nafile bir ibadetin yapılmasından haram bir fiili işlemekten sakınmaya, Allah’ın buyruk ve yasaklarına uygun biçimde dünyadaki ihtiyaçları karşılamak için yapılan faaliyetlere kadar ilahî iradeye uygunluk niyeti ile bütünleşen bütün ameller geniş manada ibadet kavramının kapsamında sayılmıştır.

Parçada aşağıdaki kavramların hangisi açıklanmıştır?

A)         Hidayet

B)         Takva

C)         İman

D)         Salih amel

E)          Cihad

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.C         3.C         4.D

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir