9. Sınıf Birinci Ünite Test-2

1.       İnanmak bilmeyle başlar. İman etmek için öncelikle o konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Buna rağmen bir şeyi biliyor olmak ona inanmak sayılmaz. İman etmek, bilmenin bir adım ötesinde kabul etmek demektir. İslam’da imanın temeli, hür iradeyle kalben kabul ve teslimiyettir. Ayrıca İslam’da imanın çevreden öğrenilen şekliyle kalmaması, şüphelerden korumak için dini ve akli delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. İmanın yansımalarından biri de dini yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. İmanın kemale ermesi, ibadetle ve ahlaki ilkelerin yaşanmasıyla mümkündür.

Bu parçada imanın mahiyeti konusunda aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A)        İman-bilgi ilişkisi

B)         İman-tasdik ilişkisi

C)         İman-ikrar ilişkisi

D)        İman-amel ilişkisi

E)         İman-tahkik ilişkisi

 

2.    “İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır. Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.” (Bakara suresi, 8-10.)

Verilen ayette eleştirilen tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A)        İmanı ikrar etmemek

B)         Salih amel işlememek

C)         Taklidi iman

D)        Riya

E)         Şirk

 

3.   Kur’an bilgi kaynağı konusunda tek kavram üzerinde durmamıştır. Kur’an tüm insanlar için geçerli bilgi kaynakları olarak;

Parça aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa doğru kabul edilir?

A)        Vahiy kaynaklı haberi açık olarak belirtir.

B)         Akıl ve vahiy kaynaklı habere açık olarak işaret eder.

C)         Akıl, duyu ve vahiy kaynaklı habere işaret eder.

D)        Duyular ve vahiy yoluyla gelen haberleri kesin olarak gösterir.

E)         Akıl, duyu, ilham, keşif ve vahiy kaynaklı haberleri gösterir.

 

4.   “İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım” dedi.”                  (Yunus suresi, 90.)

Verilen ayet, imanın geçerliliği konusunda aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymaktadır?

A)        Samimi ve hür iradeyle inanmak

B)         Dille ikrar edip başkalarına duyurmak

C)         Salih amel ve ibadetlerle desteklemek

D)        Büyük günahları işlememek

E)         Delillendirme yoluyla imanı tahkik noktasına ulaştırmak

 

5.        – İmanın tasdike dönüşmesinde, bilgileri işleyip değerlendirmede rolü büyüktür.

– Vahyin bildirdiği haberleri kavrar ve delillendirir.

– Duyularla elde edilen bilgileri değerlendirerek ve çıkarımlar yaparak bilgiye dönüştürür.

Yukarıdaki tespitler İslam’da bilgi kaynaklarından hangisi hakkındadır?

A)        Akl-ı selim

B)         Haber-i sadık

C)         Mütevatir haber

D)        Havass-ı selime

E)         Vahiy

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.D         3.C         4.A         5.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir