Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

 11. Sınıf  – 3. Ünite  (Kur’an’da Bazı Kavramlar)

 

İhsan, Allah’ı görüyor gibi yaşama şuuruna denir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde ihsanı şöyle tarif etmiştir: “İhsan, Allah’a O’nu görür gibi ibadet etmendir. Sen O’nu görmüyor isen de, O seni hep görmektedir. (Buhârî, Müslim)

İhsan, amellerdeki ihlas ve murakabe duygusudur. Buna göre ihsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken, Yüce Allah’ın kendisini gördüğünü, davranışlarını denetlediğini hissetmesidir. Gerçek ihsana ulaşanlar yaptıkları herşeyi, Yüce Allah’ın kendilerini görüp gözettiğinin farkında olarak, bütün hayatını samimi bir ruh ve ihlas anlayışında yaşarlar.

Çünkü ihsan; “Biz insana şah damarından daha yakınız”, buyuran Yüce Allah’ın bize bizden daha yakın olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamaktır. (Kaf suresi, 16.) “Her nerede olursanız olun, Allah sizinledir. Her ne yaparsanız Allah onu görendir”, ayetinde ifade edildiği gibi, Rabbimizin yapıp ettiklerimizden haberdar olduğunu bilmektir. (Hadid suresi, 4.)

Ünite Bilgilendirme

SAYFA TESTİ:

İslam’da kulluk ve ibadetlerin sadece Allah için yapılması beklenir. İbadetlerde gösteriş, bilinme gibi beklentilerden uzak kalarak, tam ihlası yakalamak esastır. Fakat kullukta ihlasa ermenin yolu, her an Allah’ın görüp gözettiğini unutmamak, her an bizimle olduğunu bilmekten geçer. Bu ise daima Allah’ı görüyormuş gibi yaşama şuurudur. Kullukta samimiyet ve derinliğin kaynağıdır.

Parçada kullukta samimiyeti yakalamanın yolu için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)       Devamlılık

B)       Kur’an ve sünnete uygunluk

C)       Takva anlayışı

D)       İhsan şuuru

E)       Mükâfatı sadece Allah’tan beklemek

 

 

 

ÇÖZÜM: Parçada “Fakat kullukta ihlasa ermenin yolu, her an Allah’ın görüp gözettiğini unutmamak, her an bizimle olduğunu bilmekten geçer”, denilerek İHSAN kavramına işaret edilmiştir. Buna göre doğru cevap D şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir