Allah’ın İnsan İle İrtibatı

 10. Sınıf  – 1. Ünite  (Allah İnsan İlişkisi)

 

İnsanın Allah İle irtibatı öncelikle kendisi ve kâinatı yaratan yüce kudreti araması ve bulmasıyla başlar.

Yani imanla başlar. Bu irtibat; ibadet, dua, tövbe ve O’nun gönderdiği Kitabı okumayla devam eder ve güçlenir.

Dua

Dua sözlükte; istemek, yardım talep etmek, çağırmak anlamlarına gelir.

Dua; Allah’ın yüceliği karşısında insanın aczini bilmesi, sevgi ve tazim duyguları içinde O’ndan yardım dilemektir. İnsanın aracısız olarak halini ve isteklerini Allah’a iletme halidir. Dua eden Allah’ın yüceliğini kabul edip O’nun yardım edeceğini bilir. Dua en samimi kulluk olarak kabul edilir.

Dua Allah’la irtibat yollarından biridir. Allah Kur’an’da dua edilmesini istemiştir: “De ki, duanız olmasa, Rabbiniz size niye değer versin?” (Furkan suresi, 7.)

Tövbe

Tövbe duanın farklı bir şeklidir. Tövbe, hata ve kusurlardan sonra farkına varıp pişmanlık duyarak, Allah’tan af ve bağışlanma dilemektir. “İstiğfar” kavramının karşılığıdır.

İnsanın yaratılışı itibariyle hata işlememesi, günahlardan tamamen uzak durması mümkün değildir. İnsanın asıl sorumluluğu –günahlara tavır alması yanında- hiç günah işlememesi değil, günahlardan sonra pişmanlık duyarak tövbe etmesidir.

Tövbe, hata eden için tek kurtuluş yoludur. Tövbe yoluyla her türlü kötülükten ve günahlardan sıyrılma imkânı verir. İyi bir insan olmak isteyen herkes için ümidi canlı tutan bir kapıdır. Tövbe, Allah’a ve ahiret gününe inanmanın en temel göstergesidir.

İbadet

İbadet; Allah’ın emrine uymak, O’nun rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel iş ve davranışta bulunmaktır. Yasaklardan sakınmak da ibadet kabul edilir.

İbadet özel anlamıyla; Allah’a kulluğu simgeleyen emirlerdir. Namaz, oruç, zekât gibi. Bunların dışında; güzel söz söylemek, yardım etmek, sadaka vermek de ibadet kapsamındadır.

Allah ibadetlerde samimiyet ve ihlası şart koşar. İhlas, her türlü ibadetin ve iyi davranışın sadece Allah rızasını gözeterek yapılmasıdır. İhlas simimi ve gönülden niyettir.

Kur’an okuma

Allah, yaratıp sorumluluklar yüklediği insanı başıboş bırakmamıştır. İnsana rehberlik etmesi doğru yolu göstermesi için kitaplar ve Peygamberler göndermiştir.

Her mü’minin görevi Kur’an’ı anlamak, emirlerine ve yasaklarına riayet etmektir. Getirdiği hayat ilkelerini, insana yüklediği sorumlulukları bilmektir. Bunlar ise Kur’an’ı okumak ve anlamakla mümkün olabilir.

Kur’an okumak Allah’la bir irtibat ve ibadettir. Kur’an’ın bu konudaki teşvikleri şöyledir: “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (Araf suresi, 204.)

 

Ünite Bilgilendirme

·       Kıraat: sözlükte okumak demektir. Kur’an okumak, özellikle namazda Kur’an’dan bir miktar okumak demektir.

·       Tilavet: sözlükte okumak, takip etmek anlamlarına gelir. Kur’an’ı usulüne göre okumak demektir.

·       Rab: Terbiye etmek, yönetmek ve üstünlük anlamlarına gelir. Rab, Allah’ın sıfatlarından biridir. Allah bütün âlemlerin Rab’bidir.

·       İlah: İbadet etmek fiilinden doğan İlah, mabud yani kendisine kulluk edilen demektir. Kendisine kulluk edilmeye layık olan tek varlık Allah’tır.

·       Allah Kur’an’da insanları tövbeye davet etmekte ve ayrıca tövbe edenleri övmektedir: “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever.” (Bakara suresi, 222.)

·       İbadet, Allah’a inanmanın, itaatin ve kulluğun en samimi işaretidir. İnancın davranışa yansımasıdır.

·       Kur’an okumak için “Kıraat” ve “Tilavet” kavramları kullanılır.

SAYFA TESTİ:

İnsanın Allah’la irtibatı öncelikle kendisini ve kâinatı yaratan yüce kudreti araması ve bulmasıyla başlar. Allah’la irtibat imanla başlar. Daha sonra bu irtibat ve bağlılık; iman etmenin bir gereği ve tezahürü olarak ibadetle, tövbeyle ve O’nun gönderdiği kitaba muhatap olup okumayla devam eder.

Buna göre aşağıdaki irtibat yollarından hangisinin davranış ve uygulamalara yansıması daha fazladır?

A)         İman

B)         Dua

C)         Tövbe

D)         İbadet

E)          Kur’an okuma

 

 

 

ÇÖZÜM: Maddelerin tamamı insanın Allah’la irtibat yollarıdır. Bunlar içinde davranışa yansıyan ve insan ilişkilerini en fazla belirleyen yol  ibadetlerdir. Buna göre doğru cevap D şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir