10. Sınıf Birinci Ünite Test-3

1.    Tövbe, kişinin hata ve kusurlarının farkına varıp pişmanlık duyarak Allah’tan af ve bağışlanma dilemesidir. İnsanın yaratılışı itibariyle hata ve günah işlemekten tamamen uzak durması mümkün değildir. Kişinin elbette günahlara tavır koyması ve bunlardan sakınma çabası göstermesi gerekir. Ama insanın asıl sorumluluğu; hiç günah işlememesi değil, günahlardan sonra pişmanlık duyup tövbe etmesidir.

Buna göre tövbe aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?

A)         Niyaz

B)         İtaat

C)         Kıraat

D)         istiğna

E)          İstiğfar

 

2.    Evrende son derece hassas bir ölçü ve düzen vardır. Her şey değişmeyen kanunlara göre hareket eder. Galaksilerden hücrelere kadar her şey ölçüyle yaratılmış ve bir kanuna uygun varlığını sürdürmektedir. Evrendeki kanunlar, düzen ve uyum, o düzeni koyan yüce bir varlığa işaret eder. Çünkü böyle mükemmel bir sistemin meydana gelmesi ve uyumlu işleyişi kendiliğinden olamaz?

Parçada Allah’ın varlığı konusunda akli delillerden hangisi anlatılmıştır?

A)      Ekmek varlık delili

B)       Gaye delili

C)       İmkân delili

D)      Nizam delili

E)       Nakli delil

 

3.   “Allah’ın varlığının delillerinden bir de şudur: sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz O her şeye gücü hakkıyla yetendir.” (Fussilet suresi, 39.)

Verilen ayetten hareketle Allah’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)      Allah sonsuz kudret sahibidir.

B)       Allah ilk ve öldürdükten sonra tekrar yaratandır, hayat verendir.

C)       Dünyada kış mevsiminden sonra bitkilerin yeniden yeşermesi Allah’ın varlığına işaret eder.

D)      Allah ilk yaratan ve yaratmaya devam edendir.

E)       Allah’ın sıfatları sadece zatına mahsus değildir, başka varlıklar da bu özelliklere sahiptir.

 

4.   Allah varlıkların ilk yaratanı olduğu gibi, aynı zamanda onları koruyan ve gözetendir. Canlıların her an muhafaza edilmeye, görülüp gözetilmeye ihtiyacı vardır. Allah yaratıp hayat verdiği gibi, her an her şeyi koruyup kollamakta, ihtiyaçlarına ve dualarına cevap vermektedir.

Parçada açıklaması verilen İsim aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Müheymin

B)         Aziz

C)         Âlim

D)         Tevvab

E)          Rezzak

 

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.D         3.E          4.A

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir