10. Sınıf Ünite Deneme Sınavları

 10. Sınıf
  • 1. Ünite Deneme Sınavları – (Allah İnsan İlişkisi)

10. Sınıf Birinci Ünite Test-1

10. Sınıf Birinci Ünite Test-2

10. Sınıf Birinci Ünite Test-3

10. Sınıf Birinci Ünite Test-4

10. Sınıf Birinci Ünite Test-5

10. Sınıf Birinci Ünite Test-6

10. Sınıf Birinci Ünite Test-7

10. Sınıf Birinci Ünite Test-8

  • 2. Ünite Deneme Sınavları – (Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik)

 

  • 3. Ünite Deneme Sınavları – (Din ve Hayat)

 

  • 4. Ünite Deneme Sınavları – (Ahlaki Tutum ve Davranışlar)

 

  • 5. Ünite Deneme Sınavları – (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi  ve Fıkhi Yorumlar)