9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-6

1.    Hz. Muhammed, “Ya Resulallah! Bana İslam’ı öyle tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormayayım”, isteğine karşılık şöyle cevap vermiştir:

“Allah’a inandım de. Sonra da dosdoğru ol.”

Verilen hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)        İslam, imandır.

B)         İnsan için gerekli olan imandır.

C)         İslam iman ve salih amelle kazanılır.

D)        İslam’da ilk Allah’a imandır.

E)         İslam’ın kemal noktası doğruluktur.

 

2.    –    “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad suresi, 28)

–        “Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek, (zihin, kalb ve ruh üzerinde) çok daha tesirli ve okuma, okunanı dinleme ve anlama bakımından çok daha verimlidir.” (Müzemmil suresi, 6.)

Ayetleri ibadetlerin hangi bireysel katkısına vurgu yapmaktadır?

A)    İç huzuru kazandırması

B)    İç denetime kaynak olması

C)    Zikre yönlendirmesi

D)    Kötülükten uzaklaştırması

E)     Ahlaki gelişim sağlaması

 

3.    “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa suresi, 36.)

Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A)         Tevhid ilkesi

B)         Kibir ve kendini beğenme

C)         Gıybet

D)         İyilikte bulunmak

E)          Kulluk

 

4.   “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir (hüsrandadır). Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.” (Asr suresi, 1-3.)

Aşağıdakilerden hangisi hüsrandan kurtuluş için ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargıdır?

A)         Hakkı tavsiye etmek kurtuluş yollarının başında gelir.

B)         Ebedi kurtuluşun yolu iman ve onu destekleyen salih amelden, hakkı ve sabrı tavsiyeden geçer.

C)         Zaman insan için en değerli hazinedir, insan ömrünü iyi değerlendirmelidir.

D)         İman kurtuluşun tek kaynağıdır.

E)          İman salih amellerle desteklenmelidir.

 

5.   İslamiyet, insanların temelde inançlı, iyi ve doğru olmalarını amaçlar. Dinin üç boyutu olan inanç, ibadet ve ahlâk özde birdir ve aynı amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. İnsan, inanç ve ibadet sayesinde yaratıcısına bağlanır, ibadetlerin doğurduğu iyi sonuçlar ve tavsiye edilen güzel huylar sayesinde toplumda iyi insan olarak yaşar. Buna göre İslamiyet, yaratıcısına inanıp saygı duyan ve sosyal hayatta diğer insanlarla iyi ilişkiler kurarak yaşayan bir insan yetiştirmek ister.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydaları arasında sayılamaz?

A)         Kaynaşma ve dayanışmayı artırması

B)         Sosyal yardımlaşmayı sağlaması

C)         Toplumda ahlaki değerleri artırması

D)         İç huzuru ve sorumluluk duygusu kazandırması

E)          Kötü davranışları azaltarak, uyum ve barışa katkı sağlaması

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.A         3.C         4.B         5.D

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir