9. Sınıf Birinci Ünite Test-1

1.       Bilgi sözlükte; düşünme, araştırma ve gözlem yoluyla; akıl, haber ve duyularla elde edilen malumat anlamına gelir. Bilgi kişiyi şüphe ve zandan uzaklaştıran niteliktir. İslam dini insanları doğru bilgiye ulaştırmak istemiş ve doğru bilginin kaynaklarını göstermiştir. Bunlarla insanın doğru inanç sahibi olmasını, doğru davranışlarda bulunmasını ve topluma faydalı olmasını istemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’da bilgi kaynaklarından biri kabul edilemez?

A)        Selim akıl

B)         Salim duyu organları

C)         İlham

D)         Vahiy

E)         Doğru haber

 

2.       İman, mümin olan kişinin iman esasları hakkında bilgi düzeyi ve iman dairesine giriş süreci açısından farklı şekillerde tasnif edilmiştir. Bir kısım insanlar aileden veya çevreden görerek ve öğrenerek iman etmişlerdir. Bu tür imanda telkinlerin, doğup büyüdüğü ortamda etkileşimin etkisi vardır. Diğer taraftan birçok insan bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı, bilgilerinin delillendirerek güçlendirilmiş bir iman boyutuna ulaşmıştır. İslam âlimlerinin asıl teşvik ettiği iman anlayışı da budur.

Parçada çeşitli açılardan imanın tasnifi konusunda hangi iki kavram karşılaştırılmıştır?

A)        İman – İslam

B)         İkrar – Tasdik

C)         Taklit – Tahkik

D)        Bilgi – Tasdik

E)         İman – Bilgi

 

3.       I. İman, dini emirlerini yerine getirmeyi gerektirir.

II. imanın temeli, hür iradeyle içten ve kalben inanmaktır.

III. imanın dille ifade edilmesi, insan ilişkilerinin gereğidir.

Yukarıda imanın mahiyetiyle ilgili sırasıyla hangi kavramlar açıklanmıştır?

            I              II             III

A)        Amel      tasdik     ikrar

B)         Amel      tasdik     bilgi

C)         İkrar       amel       taklit

D)        Bilgi        amel       tasdik

E)         Tahkik    ikrar       tasdik

 

4.    Haber-i sadık’ın bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi, aşağıdaki bilgilerin hangisini zorunlu olarak doğru bilgi haline getirir?

A)        Duyular yoluyla ulaşılan bilgileri

B)         Gözlem yoluyla ulaşılan zorunlu bilgileri

C)         Aklın anlama ve kavrama gücüyle ulaşılan bilgileri

D)        İlham ve keşif yoluyla kazanılan bilgileri

E)         Peygamber aracılığı ile gelen bilgileri

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.C         3.A         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir