9. Sınıf İkinci Ünite Test-2

1.    I. Allah’ın var olmak için bir şeye ihtiyaç duymaması, kendiliğinden var olmasıdır.

II. Allah’ın yarattıklarına benzememesidir.

III. Allah’ın bir olması, sıfatlarına sahip başka bir varlığın bulunmamasıdır.

Tanımları verilen Allah’ın zati sıfatları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A)    Vücud – muhalefet’ün lil havadis – Vahdaniyet

B)    Kıyam bi nefsihi – Kıdem – Vücud

C)    Kıyam bi nefsihi – Muhalefet’ün lil havadis – Vahdaniyet

D)    Vahdaniyet – Kıyam bi nefsihi – Beka

E)     Vücud – Kıyam bi nefsihi – Muhalefet’ün lil havadis

 

2.       Peygamber Efendimize “ihsan nedir” diye soruldu. O: “Allah’ı görüyormuş gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görmektedir”, buyurdu.

Aşağıdakilerden hangisi parçada tarif edilen ihsan anlayışına uygun bir tutum kabul edilemez?

A)    İbadetlerde gösterişten uzak olmak.

B)    İbadetleri yalnız Allah rızasını kazanmak için yapmak.

C)    Her zaman Allah’ı hatırlamak ve anmak.

D)    Kulluk görevlerini ihlas ve samimiyetle yerine getirmek.

E)     Her an görüldüğünün korkusu ile yaşamak.

 

3.    Allah’ın zatına mahsus olup, O’ndan başkasına verilemeyen sıfatlara zati sıfatlar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ı zati sıfatlarından biri değildir?

A)        Kudret

B)         Kıdem

C)         Vücud

D)        Beka

E)         Vahdaniyet

 

4.   İslam düşünürlerinin ortak din tarifi şöyledir: Din, akıl sahibi insanları, kendi hür irade ve tercihleriyle, bizzat hayırlı olan şeylere götüren İlahi kanundur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi altı çizili ifadeyi destekleyen bir ayettir?

A)    “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İtaat de daima O’na olmalıdır. Öyle iken siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?” (Nahl suresi, 5.)

B)    “De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır…” (Kehf suresi, 29.)

C)    “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır…” (Bakara suresi, 256.)

D)    “Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.” (Neml suresi, 81.)

E)     “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi…” (Hucurat suresi, 14.)

 

5.   Ünlü sosyolog Max Müller; “din duygusu, insanda yaratılıştan gelen bir olgudur, insan doğası itibariyle her zaman kendine sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma gereği duymuştur”, demiştir.

Bu görüş Kur’an’ın dinle ilgili ele aldığı kavramlardan hangisini desteklemektedir?

A)        Akıl

B)         İrade

C)         Kanun

D)        Fıtrat

E)         Vahiy

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.E          3.A         4.A         5.D

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir