9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-5

1.    Değerleri kazanmada okul öncesi eğitimin önemi çok fazladır. Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmek için ev ortamı ve ev ortamı dışında kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler ve etkinlikler vardır. Ev içinde değerlerin aile bireyleri tarafından oyunların içinde aktarılması, çocukların değerleri dolaylı yoldan edinmesinde oldukça önemlidir. Yine çocuklarla birlikte tarihî mekânların ve büyük zatların yaşadığı yerlerin ziyareti geleneksel değerlerin çocuğa öğretilebileceği ev ortamı dışında gerçekleştirilebilecek etkinliklerdir. Küçük yaşta öğrenilen değerlerin alışkanlık hâline gelmesi ve pekişmesi okulda aldığı eğitimle devam etmelidir.

Parçada değerleri kazandırılması konusunda aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir?

A)        Okul eğitimi

B)         Aile içi eğitim

C)         Tarihi yerlerin gezdirilmesi

D)        Oyun ve etkinliklerle dolaylı öğretim

E)         Hikâye anlatma yoluyla öğretim

 

2.   “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90)

Aşağıdakilerden hangisi ayette emredilen güzel davranışlardan değildir?

A)        Hayâsızlık

B)         Yardımseverlik

C)         İyilik

D)        Adalet

E)         Akrabalara yardım etmek

 

3.   “Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak yeter.” (Ahzab suresi, 39.)

Yukarıdaki ayette temel değerlerden hangisi örneklendirilmiştir?

A) Hikmet

B)  Şecaat

C)  Adalet

D) İffet

E)  Takva

 

4.   Dersin öğretmeni öğrencilerinden temel değerlerimizden “adaletli olmak” için Kur’an ayetleri bulmalarını istemiştir.

Bu ödevde aşağıdaki ayetlerin hangisi yer almaz?

A)    “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır…” (Maide suresi, 8.)

B)    “…Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” (Maide suresi, 42.)

C)    “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90.)

D)    “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor…” (Nisa suresi, 58.)

E)     “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” (Nahl suresi, 125.)

 

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.A         3.B         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir