9. Sınıf Birinci Ünite Test-8

1.    Sahabilerden Ammar b. Yasir, kureyş müşriklerinin ağır baskılarına ve ölüm tehditlerine dayanamayarak; Hz. Muhammed’in dininden çıktığını ve Müslümanlığı terk ettiğini diliyle söylemiş, sonrasında bu durum için çok üzülmüştür. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona ayetleri hatırlatarak, kalbinde ne hissettiğini sormuştur. O, inandığını belirtince; hala mümin olduğunu söyleyerek onu rahatlatmıştır.

Parçada anlatılan olay iman için hangi durumun temel şart olduğunu gösterir?

A)        Bilginin

B)         Tasdik’in

C)         İkrarın

D)        Amelin

E)         Tahkik’in

 

2.    “Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “Eğer size şu hüküm verilirse, onu tutun. O verilmezse sakının.” Allah, kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah’a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.” (Maide suresi, 41.)

Ayeti aşağıdakilerden hangisini mümin olmanın koşulu saymaktadır?

A)        Bilgiye dayanmayı

B)         Taklitten kurtulmayı

C)         Salih amelde bulunmayı

D)        Samimi ve gönülden inanmayı

E)         Dil ile ikrar etmeyi

 

3.   I. “Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum suresi, 24.)

II. “(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur’a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin.” (Al-i imran suresi, 44.)

III. “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.” (Kaf suresi, 6-8.)

IV. “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49.)

V. “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman suresi, 5.)

Ayetlerinden hangisi sadece doğru haber yoluyla ulaşılan bir bilgiye örnektir?

A)        I

B)         II

C)         III

D)        IV

E)         V

 

4.   Zarurat-ı diniye; İslam’da bilinmesi, inanılması ve kabul edilmesi gereken açık esaslardır. İman, bun kesin hükümlerin tasdik ve ikrarından oluşur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi zarurat-ı diniyeden biri değildir?

A)        Farzlar

B)         Haramlar

C)         İbadetler

D)        Ahlaki hükümler

E)         Örf ve adetler

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.D         3.B         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir