9. Sınıf İkinci Ünite Test-5

1.    “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 256.)

Ayeti, İslam’da dinin tarifi ve özelliklerinden;

I.       Dinin kaynağı Allah’tır.

II.     Din, hüküm ve kanunlar manzumesidir.

III.    Dinin muhatabı akıldır.

IV.   Dine inanma hür iradeye bağlıdır.

V.     Din hayra ve iyiliğe ulaştırır.

hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)    I

B)    II

C)    III

D)    IV

E)     V

 

2.    İnsanda din duygusu doğuştan vardır. Allah’ı tanıma, O’na inanma ve yönelme insan hayatının asıl amacı ve anlamıdır. Din, insan hayatında büyük rol oynayan bir olgudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatına kattığı değerlerden biri kabul edilemez?

A)         İnsanda var olan inanma, sığınma ve yalvarma duygusunu karşılar.

B)         Getirdiği ilkelerle toplum hayatına uyum ve dayanışma kazandırır.

C)         Anlam arayışında insana doğru bilgilerle yol gösterir.

D)         Vicdanda bir denetim aracı olarak insanı kötülüklerden uzaklaştırır.

E)          Sorumluluklar yükleyerek insana davranışlarında bilinçli olmayı kazandırır.

 

3.   İslam inanç esasları akla ve ilme aykırı değildir. İnsan aklını devre dışı bırakmaz. Akla, kalbe ve vicdana hitap ederken, kesin delillere ve akıl yürütmelere yer verir. İslam tarihi boyunca âlimler İslam inanç esaslarını açıklamış ve delillendirmişlerdir. Araştırma ve bilgiyle desteklenen inancın daha sağlam olacağı ve davranışlara yansıyacağı düşünülmüştür. Üzerinde tartışılmadan zoraki bir kabul uygun görülmez.

Bu parçada İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangisi ele alınmıştır?

A)    Hür iradeyi esas alması

B)    Zaman ve topluma göre değişmemesi

C)    Bütüncül olması

D)    Dogmatik olmaması

E)     Sade ve yalın olması

 

4.   – Allah var olmak için bir şeye ihtiyaç duymaz.

– Allah kendiliğinden vardır.

– her şey var olmak ve varlığını devam ettirmek için Allah’a muhtaçtır.

Bu açıklamalar zati sıfatların hangisini ifade etmektedir?

A)         Kıyam bi nefsihi

B)         Muhalefet’ün lil havadis

C)         Vücud

D)         Vahdaniyet

E)          Kıdem

 

5.   İslam iman anlayışında, farklı kişisel sebeplerden dolayı ibadetlerini yerine getirmeyenler veya dini emrettiği bazı amelleri işlemeyenler dinden çıkmış kâfir olarak değerlendirilmez. Belki sadece günahkâr kabul edilebilir.

Parçada imanla ilgili olarak hangi konu ele alınmıştır?

A)        İman bilgi ilişkisi

B)         İman amel ilişkisi

C)         İman tasdik ilişkisi

D)        İman ikrar ilişkisi

E)         İmanda artma ve eksilme

 

 

CEVAPLAR:

1.D         2.B         3.D         4.A         5.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir