9. Sınıf Dördüncü Ünite Test-7

1.    Bir toplum ya da gurupta kişilerin zaman içinde benimsedikleri ve olumlu buldukları düşünce, kurallar ve uygulamalar bütününe değer denir. Değerler genellikle dine, inançlara, ahlaki ilkelere ve felsefi görüşlere dayanır. Buna göre her birey değerleri, içinde yaşadığı toplumsal gurupta hazır bir şekilde bulur. Toplumsal değerlerin maddi ve manevi yönleri vardır. Ahlaki değerlerin yanında tarihi ve sanatsal değerler de vardır. Örneğin Süleymaniye Camii kültürümüze ait tarihi ve sanat değeri yüksek bir yapı olarak milletimiz için hem maddi hem manevi bir değerdedir.

Parçada değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)         Değer çeşitleri

B)         Değerlerin nasıl kazanıldığı

C)         Değerin tanımı

D)         Değerlerin kişilik oluşumundaki yeri

E)          Değerlerin kaynağı

 

2.    Davranışlarımıza ve hayatımıza yön veren değerlerin, diğer fiziksel varlıklar gibi somut bir mevcudiyeti yoktur. Değerler ancak eylemle birlikte ortaya çıkar. Biz, adalet ve dostluk değerlerini somut olarak, adil ve dost insanlarda görebiliriz.

Parçada değerlerin kazanılması konusunda aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A)        Değerler yaşamın içinde güzel modeller yoluyla kazanılır.

B)         Değerler planlı bir eğitim süreciyle kazanılır.

C)         Değerler davranışa yansımadan kazanılamaz.

D)        Değerler hikâye kullanma yöntemiyle kazanılır.

E)         Değerler oyun ve gezi gibi dolaylı yollarla kazanılır.

 

3.   “Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak yeter.” (Ahzab suresi, 39.)

Ayeti Peygamberlerin aşağıdaki değerlerin hangisi için örnekliğini göstermektedir?

A)        Adalet

B)         Şecaat

C)         İhlas

D)        İffet

E)         Tevekkül

 

4.   – “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra suresi, 26.)

– “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (Mutaffifin suresi, 1-3.)

Ayetlerinde;

I.                    Dürüstlük

II.                   Çalışkanlık

III.                  Cömertlik

değerlerinden hangilerini vurgulamaktadır?

A)       Yalnız I

B)        Yalnız II

C)        I ve II

D)       I ve III

E)        II ve III

 

 

 

 

CEVAPLAR:

1.D         2.A         3.B         4.D

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir