9. Sınıf İkinci Ünite Test-4

1.    İslam düşüncesine göre dinin kaynağı Allah’tır. Allah kulluk görevi için hayat verdiği insanları başıboş bırakmamıştır. Dinini vahiy yoluyla insanlara bildirmiştir. Doğruyu yanlışı göstererek, dinin emirlerine ve yasaklarına uygun yaşamayı insanın iradesine bırakmıştır. Allah’ın kitaplar ve peygamberler göndermesi, din için insanlara yol göstermeleri ve rehberlik etmeleri içindir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi parçada verilen bilgiyi destekler özelliktedir?

A)    “Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz! O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” (Şura suresi, 13.)

B)    “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum suresi, 30.)

C)    “Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Hucurat suresi, 1.)

D)    “De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Şura suresi, 13.)

E)     “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Al-i imran suresi, 85.)

 

2.    Anlamı; varlığının sonu olmamak ve ebedi olmak demektir. Allah’ın varlığının bir sonu olmadığını, diğer varlıklar gibi sona ermeyeceğini ifade eder.

Parçada Allah’ın sıfatlarından hangisi açıklanmıştır?

A)         Vücud

B)         Kıdem

C)         Beka

D)         Vahdaniyet

E)          Kıyam bi nefsihi

 

3.   Yüce Allah, kâinatı yaratmasının yanında aynı zamanda bütün varlıkları sevk ve idare edendir. O, hayat veren Muhyi’dir. O, Öldüren Mümit’tir. Bütün varlıkların rızıklarını O yaratır ve O verir. Âlemlerin Rabbi olarak tüm canlıları besleyip büyütür, Rezzak O’dur.

Parçada aşağıdaki konulardan hangisine örnekler verilmiştir?

A)        Allah’ın isimleri

B)         Allah’ın sıfatları

C)         İslam’da inanç esasları

D)        Dinin kaynağı

E)         İman amel ilişkisi

 

4.   I. Putlara tapıp, onları Allah’la arasında aracı kabul etmek.

II. Allah’ın olmadığını ve evrenin Allah tarafından yaratılmadığını savunmak.

III. Allah’a inanmakla birlikte, insan ya da başka varlıkları O’na ortak etmek.

IV. Allah’la birlikte bazı güçlü varlıklara tapınmak ve sığınmak.

V. Allah’a ait nitelikleri ve güçleri, insan veya başka varlıklara da vermek.

Yukarıdaki maddelerden hangisi Şirk tutumuna örnek kabul edilemez?

A)         I

B)         II

C)         III

D)         IV

E)          V

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.C         3.A         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir