9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-5

1.    I. “İman edip, güzel işler yapan ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Hud suresi, 23.)

II.  “… Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Al-i imran suresi, 97.)

III. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183.)

IV.” Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” Nisa suresi, 103)

V. “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor…” (Ankebut suresi, 45.)

Yukarıdaki ayetlerin hangisinde “Salih amel” emredilmektedir?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

2.    İbadetler sadece Yüce Allah için yapılır. Allah’tan başkasına ibadet edilmez. Çünkü ibadet etmeye layık tek varlık Rabbimizdir. Her Müslüman bilincinde olmalı, ibadetlerini sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalıdır.

Parçada ibadetlerle ilgili hangi kavram vurgulanmaktadır?

A)         Salih amel

B)         İman

C)         İhlas

D)         İhsan

E)          Hüküm

 

3.   Farz veya vacip olmadığı halde, Peygamber Efendimizin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadetler ve davranışlardır. Bu türlü ibadetlerin yapılmasında sevap vardır, fakat terkinde günah yoktur. Bu kapsamda olan ibadetler kişiyi Allah’a yaklaştıran, kişi ve toplum için faydalar sağlayan önemli davranışlardır. Bu sebeple İslam âlimlerince üzerinde ciddiyetle durulmuş ve tavsiye edilmiştir.

Parçada İslam’da hüküm çeşitlerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

A)      Mendup

B)       Müstehap

C)       Mübah

D)      Sünnet

E)       Mekruh

 

4.   Belirli bir vakti ve uygulanış şekli olan Temel ibadetler insana zamanı bilinçli ve verimli kullanma alışkanlığı kazandırır. Bu tür ibadetler zamanın hızla akıp gittiğini hatırlatması yanında, günü programlamaya hizmet etmesi, zamanı dakik kullanmayı öğretmesi gibi hayatı düzenleyici fonksiyonu vardır. Bu şuurla yapılan ibadetler sosyal hayatta bireyin başarısına ve verimliliğine katkı sağlar.

Buna göre aşağıda verilen ibadetlerin hangisinin parçada anlatılan katkıyı daha fazla sağladığı söylenebilir?

A)         Namaz

B)         Oruç

C)         Zekat

D)         Hac

E)          Kurban

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.C         3.D         4.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir