9. Sınıf Üçüncü Ünite Test-1

 

1.    İbn Miskeveyh şöyle demiştir:  “…Söz gelimi, bir insan iffetlilere yaraşır bir işi, “iffet” erdeminden dolayı değil de herhangi bir çıkar amacı güttüğü için veya erdem olduğunu bilmeyerek ya da riya, acz, korku gibi ahlak dışı yahut patolojik bir sebepten ötürü yapabilir. Bu gibi sebeplerle cesaretli, cömert ve adil kişilere özgü davranışlarda da bulunabilir. Ne var ki, tamamen ahlak dışı kaygı ve hesaplara dayalı görünüşteki bu iyi fiiller, hiç bir zaman sahibinin erdemli olduğunu göstermez.”

Parçaya göre ibadet ve ahlaki davranışların hareket noktası ne olmalıdır?

A)         Erdemli olmak

B)         Devamlılık sağlamak

C)         İhlaslı olmak

D)         Bidatlerden sakınmak

E)          Kur’an ve sünnete uygun hareket etmek

 

2.    Vacip, hüküm çeşitleri bakımından farzla aynıdır. Hanefi mezhebinde Allah’ın emirleri, Kur’an’da ifade ediliş şekillerine göre ikiye ayrılmıştır. Buna göre vacip, Kur’an’da farz kadar kesinlik ifade etmeden istenen ibadetlerdir. Bu tür ibadetler zanni delille Kur’an’da zikredilen ibadetlerdir. Kati delille, yani açık emirle istenen ibadetler ise farz kabul edilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hanefilerde vacip kabul edilir?

A)        Ramazan orucu tutmak

B)         Ramazanda fıtır sadakası vermek

C)         Ramazan dışında nafile oruç tutmak

D)        Zekât vermek

E)         Hacca gitmek

 

3.   “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut suresi, 45.)

Ayeti ışığında ibadetlerin kazandırdığı davranış için hangisi söylenebilir?

A)      Yaratılış amacına uygun hareket etmeyi kazandırır.

B)       Her türlü nimete karşı şükür etmeyi öğretir.

C)       Toplumsal sorumluluk duygusu kazandırır.

D)      Çirkin ve kötü davranışlardan uzaklaştırır.

E)       Allah’a yaklaştırır.

 

4.   İnsanın mükellefiyeti yani Allah’a karşı sorumluluğu ölünceye kadar sürer. İslam itidal üzere kurulduğundan, ibadetler konusunda da aşırılığa kaçacak hareketleri tavsiye etmez. Aşırı ölçülerde ibadette bulunup, bir müddet sonra bıkkınlığa düşmektense, güç yetecek kadar ibadet yapıp ömür boyu devam etmek daha iyidir.

Bu parçadan ibadetle ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılabilir?

A)        İbadetlerde niyet ve ihlas esastır.

B)         İbadetlerde devamlılık esastır.

C)         İbadetlerde Kur’an ve sünnetin belirlediği davranışlar esastır.

D)        İbadetler güzel davranışlara kaynaklık etmelidir.

E)         İbadetler sadece Allah için yapılmalıdır.

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.B         3.D         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir