Allah İçin Samimiyet: İhlas

 11. Sınıf  – 3. Ünite  (Kur’an’da Bazı Kavramlar)

 

Hâlis, temiz etmek, niyeti düzeltmek, temizlemek, dünya menfaatini düşünmeden bütün işlerini, ibadetlerini yalnız Allah için yapmak anlamlarına gelir.

İhlas davranış ve ibadetlerde gösteriş ve riyaya girmeden, sırf  Allah rızasını gözetmektir. Davranış ve ibadetlerde asıl olan ihlastır, ibadetlerin kabulünün şartıdır. Kur’an’da “De ki: Ben, dini Allah’a has kılarak ihlaslı bir şekilde O’na kulluk etmekle emrolundum”, buyrulmuştur. (Zümer suresi, 11.)

Peygamber Efendimiz “Ameller, niyetlere göredir”,  buyurmuştur.

Başta ibadetler olmak üzere bütün amellerin, Allâh rızâsı kasdolunarak yapılması asıldır. Bu da, ihlâs ile mümkündür. İhlâs, amelleri sırf rızâ-yı ilâhîyi kasdederek yerine getirmek ve onlar üzerine nefsânî gâyelerin gölgesini düşürmemektir. Beden için rûh ne ise, amel için ihlâs da odur. İhlâssız amel, yalnız bir yorgunluktan ibarettir.

Ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere, samimi bir niyete dayanmayan hiçbir şeyin Allah katında değeri yoktur. Bu sebeple yapmaya gayret ettiğimiz bütün işlerimizi dünya ve ahirette razı olacağımız bir hale dönüştürmenin en temel yolu niyetimizi halis hale getirmek olmalıdır. Çünkü niyetin en temel şartlarından başında ihlâslı olmak gelmektedir.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir