Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

 12. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar)

 

Ahlak; insanı iyi veya kötü olarak niteleyen manevi özellikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradi davranışlardır.

Tasavvufun amacı ahlakı güzelleştirmek olduğu için, mutasavvıflar daha çok ahlaki konuları ele almışlardır. “Tahalluk” yani İslam ahlakıyla ahlaklanmak, kişileri “İnsan-ı kamil” noktaya ulaştırmak temel gaye olmuştur. Hz. Muhammed’in (s.a.v) örnek ahlakı (üsve-i hasene)  hareket noktasıdır.

Peygamberlerin gönderiliş gayesinden bir olan “güzel ahlakı yerleştirmek” yönünü ön plana almışlardır. Peygamber Efendimiz “ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim Efendimizin ahlakını övmüştür: “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4.)

Tasavvuf düşüncesinde ahlak ilkeleri ele alınmıştır. İhlas, tevekkül, kanaat, iktisat, sabır, iffet gibi temel değerlere önem verilir. En çok “edep” ve edepli olma üzerinde durulur. Nefis terbiyesine ağırlık verilir.

Ünite Bilgilendirme

·                Zühd, dünya ahiret dengesini gözeterek, dünyaya esir olmamayı esas alan, mütavazi bir yaşam biçimidir. İslamiyet’in ilk yıllarındaki ihlas ve samimiyeti sürdürmek isteyenlerin başlattığı bir anlayış olarak görülür. Hicri 3. Asırdan itibaren tasavvufi kavram ve düşünceler ortaya çıkmıştır. Beyazıt-ı Bestami gibi isimler tasavvufi anlayışın doğuşunda etkili olmuştur. Hicri 12. Asırdan itibaren tarikatlar dönemi başlar.

 

SAYFA TESTİ:

Tasavvuf; İslam’ın temel prensiplerinden hareket ederek, ahlakı güzelleştirmek ve ruhu yüceltmeye çalışarak Allah’a ulaşma yoludur.

Tasavvufi düşüncenin amacı; kulluk bilincini artırmak, ahlakı ve insanın manevi yönünü canlı tutmaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi yorumların ele aldığı konulardan biri değildir?

A)      Nefis terbiyesi

B)       Güzel ahlak

C)       İnanç esasları

D)      Ahlak ilkeleri

E)       Terbiye

 

 

 

ÇÖZÜM: Maddelerden “inanç esasları” İtikadi mezhep ve yorumların ele aldığı bir konudur. Diğer maddeler tasavvufi yorumların temel ilgi alanlarıdır. Doğru cevap C şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir