Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

 11. Sınıf  – 3. Ünite  (Kur’an’da Bazı Kavramlar)

 

Takva; Allah’ın emirlerine riayet edip yasaklarından kaçınarak, Allah rızasına kavuşma ve ahiret azabından korunma gayretidir. Allah’a karşı saygılı olmayı ifade eder.

Takva; Allah’tan korkarak günahlardan kaçınmakta, Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek, Allah ’ın himayesine girmek, emrini tutup azabından korunmak, şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi takva kelimesi; müminin, Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titizlik göstermesi, yaşantısının her safhasında  ölçülü ve tutarlı, dinî hükümler karşısında duyarlı olması anlamına gelmektedir.

Hz. Ali takvayı şöyle tarif etmiştir. “Takvâ, Allah’tan korkmak, Kur’ân ile amel etmek, aza razı olmak ve göç gününe (âhirete) hazırlanmaktır.

Kur’an’da “Allah o takvâ sâhiplerini sever”, buyrulmuştur. (Al-i İmran süresi, 76.) Peygamberimizin dualarından biri “Ya Rabbi! Bana ilim, hilm, takva ve âfiyet ihsan eyle” şeklindedir.

Ünite Bilgilendirme

SAYFA TESTİ:

“Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse, hemen ona saparlar. Bu durum, onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve gafil olmalarından ileri gelir.” (Araf suresi, 146.)

Bu ayetten hareketle insanları doğru yoldan uzaklaştıran neden için aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı çıkarımdır?

A)      Kur’an’ı inkâr etmek ve bile bile kötü tutumları sürdürmek.

B)       Mucizeleri inkâr etmek.

C)       Kibirli olmak.

D)      Kur’an’ın gösterdiği doğru yola tabi olmamak.

E)       Gaflet içinde hayat sürdürmek.

 

 

 

ÇÖZÜM: Ayette haksız yere kibirlenenlerin “mucizeleri ve doğru yolu görse de iman edip doğru davranmadıkları”, ama “azgınlık yolunu görünce hemen girdikleri” belirtilmiştir. Bu durum bile bile inkâr etmeyi ve kötü tutumu tercihi ifade eder. Doğru cevap A seçeneğidir.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir