Din ve Aile

 10. Sınıf  – 3. Ünite  (Din ve Hayat)

 

Aile

Aile; aynı çatı altında yaşayan, kan ve akrabalık bağlarıyla bağlanan, kederde, sevinçte duygu birliği kuran bireylerin oluşturduğu sosyal ve dini bir kurumdur.

Sosyal bir kurumdur; çünkü aile toplumun en küçük birimi ve toplumu ayakta tutan kaledir. Toplumun değerleri aileler vasıtasıyla yaşatılır ve taşınır.

Dini bir kurumdur; çünkü aile her zaman dinler ve ahlaki ahlaki değerlerle doğrudan irtibatlı görülmüştür. Aile kurumu dinler için kutsaldır, nikâha dayanır.

Toplum, ailelerin bir araya gelmesinden oluşur. Bu nedenle aile, içinde yaşadığı toplumun, toplum da ailenin genel özelliklerini yansıtır. Aile, toplumun çekirdeği, adeta bir modelidir. Aile ile amaçlanan, insan neslinin sağlıklı bir şekilde çoğalmasını sağlamak ve topluma yararlı bireyler kazandırmaktır. İyi ve güzel alışkanlıklar ve davranışlar ailede kazandırılabilir. İnançlar, ahlaki davranışlar, hayatın iyi ve zor yönlerini paylaşmak ailede öğrenilir. Aile toplumun özüdür, onu tahribe yönelen her şey, toplumun tahribine yönelmiş demektir.

İslam ve Aile

İslam dini aile kurumuna büyük önem vermiştir.

Aile toplumun temelidir: Bireyler için önemli olduğu kadar toplum için de önemlidir. Toplumun çekirdeği kabul edilir. Güçlü aile bağları ve sağlam aile yapısı sağlıklı toplumu meydana getirir. Toplum değerlerinin yeni nesillere aktarıldığı ve yaşandığı ilk ve temel kurumdur. İslam ailenin nikâhla kurulmasını istemiştir.

Ailenin kurulması ve korunması: İslam dini evliliği teşvik etmiştir. Ailenin korunması için tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz “İçinizden gücü yetenler evlensin, zira iffeti korumanın en güzel yolu evlenmektir”, demiştir. (Müslim, nikâh, 1.) Aile kurumuna zarar verecek davranışlara işaret edilerek bunlardan sakınılması istenmiştir. “Zinaya yaklaşmayın, çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur”, ayeti bunlardan biridir. (İsra suresi, 32.)

Aile iç iletişim: Aile içi ilişkilerin sağlıklı yürümesi için güzel iletişim yolları gösterilmiştir. Bir Kur’an ayeti şöyledir: “Onlar (kadınlarınız) sizin için bir elbise, siz de onlar için birer elbise gibisiniz.” (Bakara suresi, 187.) Çocuklarla iletişim konusunda Peygamberimiz “kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın”, buyurmuştur.

Aile içi görev ve sorumluluklar: Ailede bireylerin karşılıklı görev ve sorumlulukları olduğu hatırlatılmıştır. Kur’an’da: “Kadınların sorumlulukları kadar meşru hakları da vardır” buyurmaktadır. (Bakara suresi, 228.)

 

Ünite Bilgilendirme

·                “Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya hürmetsizlik etmek ve yalancı şahitlikte bulunmaktır”, hadisi anne babaya saygının önemini vurgulamaktadır. (Buhari, edep, 1.)

SAYFA TESTİ:

Aile toplumun çekirdeği kabul edilir. Üçlü aile bağları ve sağlam aile yapısı, sağlıklı toplumu meydana getirir. Bir toplumun geleceği, kültürel ve ahlaki değerleri yaşatan ve aktaran ailelerin varlığıyla mümkündür. Aile toplumun özü ve çekirdeğidir, onu tahrip eden her şey aslında toplumu tahrip etmiş olur.

Buna göre aile kurumunun, İslam’da “zarurat-ı diniye” denilen korunması gereken beş temel ilkeden öncelikle hangisine hizmet ettiği söylenebilir?

A)        Canı korumak

B)         Malı korumak

C)         Aklı korumak

D)        Nesli korumak

E)         Dini korumak

 

 

 

ÇÖZÜM: Eğitimin temeli olan aile neredeyse maddelerde geçen tüm hususları korumaya hizmet eder. Fakat nikâh temeliyle kurulması istenilen aile kurumunun temel amacı nesli korumaktır. Buna göre doğru cevap D şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir